flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
BOJNICKÝ ZÁMOK

bojnice

4. vydanie 0 Euro Souveniru s motívom Bojnického zámku a Portrétom (jeho excelencie) grófa Jána Pálffyho v uhorskom odeve od Karla von Pilotyho.
Portrét grófa Jána Pálffyho
Po smrti grófa Jána Pálffyho (2. júna 1908) sa jeho obrovská umelecká kolekcia, ktorej budovaniu venoval veľkú časť života, rozpadla, skončila tak, že dedičia si časť zbierok nechali, časť prenechali štátu a ostatné predali konzorciu starožitníkov, ktoré potom zbierky rozpredávalo prostredníctvom dražieb, ale aj mimo nich.
Ale predsa z tohto veľkého súboru zostali predmety, ktoré sú dnes roztrúsené nielen v slovenských inštitúciách, ale po celom svete. Vo väčších či menších súboroch ich obdivujú návštevníci a my stále dúfame, že na trhu so starožitnosťami sa časom vynoria ďalšie predmety z grófovej zbierky, ktoré obohatia verejné zbierky.
A práve tento prípad sa stal aj vlani, keď v galérii s umením, v ďalekej Kanade sme našli portrét grófa Jána Pálffyho, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku. Bolo to neuveriteľné, pretože tento portrét pôvodne bol kedysi súčasťou portrétnej galérie Pálffyovcov a nachádzal sa v bojnickej zámockej Obrazárni.
Samotný portrét má tvar oválneho medailónu, ktorý je osadený v iluzívnom obdĺžnikovom ráme s antickými motívmi. Portrét lemuje text: IOANNES E COMITIBVS PÁLFFY AB ERDŐD a tiež pás s motívom vajcovca. Iluzívna architektúra za portrétom má podobu portálu po stranách s dvomi pilastrami s kanelúrami, na pätkách a hlavicami s motívom vajcovca a štvorlístkov. V rímse je text: OMNIA CUM TEMPORE s triglifmi a kvapkami po stranách.
Autorom obrazu je známy nemecký maliar a profesor Akadémie výtvarných umení v Mníchove Karl Theodor von Piloty, (1826 – 1886).
A my sme veľmi radi, že nové vydanie Euro Souveniru bude pripomienkou návratu tohto vzácneho obrazu späť na Bojnický zámok.

Euro Souvenir BOJNICKÝ ZÁMOK
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: v príprave
Miesto predaja: Bojnický zámok