Pripravované predaje


ba koruonvacie

gymnazium

povazsky

maninska

liptovske-02

liptovske-01

panorama

Zobraziť viac...

Nové vydania


Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
LEVOČA - MARIÁNSKA HORA

levoca-v2

Celkový náklad: 10 000 kusov ( 8000 ks bežné vydanie, 2000 ks s prítlačou anniversary 2020)
Cena: 3 €/kus

Miesto predaja: Informačná kancelária mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.58 v Levoči

Čas predaja:
30.06.2021 od 08.00 hod.do 20.00 hod.
01.07.2021 od 09.00 hod. do 18.00 hod.
02.07.2021 od 08.00 hod.do 20.00 hod.
03.07.2021 od 09.00 hod. do 17.00 hod.
04.07.2021 od 08.00 hod do 17.00 hod.
05.07.2021 do 30.09. 2021 (pondelok – nedeľa ) od 09.00 hod. – 12.00 hod., 12.30 hod. – 17.00 hod.

Predajné limity sú stanovené nasledovne:
Predaj bude prebiehať bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Predaj bude realizovaný podľa poradových čísiel.
Predaj začína od čísla 101.
Čísla 101-1000: 2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Čísla 1900-2021-ročníkové čísla: 2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Čísla s prítlačou Anniversary: 2 ks bez možnosti výberu konkrétneho čísla.
Ostatné čísla: neobmedzene bez možnosti výberu.