Pripravované predaje


janosik-film

teryho

ludrova

likava

Zobraziť viac...

Nové vydania


Kontakt

Spoločnosť Nunofia s.r.o., je výhradným držiteľom licencie a vydavateľom konceptu Euro Souvenir pre konkrétne turistické lokality, ktoré sú zároveň ich výhradným miestom predaja na území Slovenskej republiky. Spoločnosť Nunofia s.r.o., individuálny predaj nerealizuje.

V prípade, ak ste súkromná osoba alebo spoločnosť so záujmom o kúpu niektorého z vydaní, kontaktujte prosím priamo danú lokalitu, pre ktorú bolo vydanie realizované.

Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2018 nájdete tu: Emisie 2018
Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2019 nájdete tu: Emisie 2019
Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2020 nájdete tu:Emisie 2020

Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2021 nájdete tu:Emisie 2021

Vzhľadom na to, že sa jedná o oficiálne vydania, si spoločnosť Nunofia, s.r.o., vyhradzuje právo realizovať koncept 0 Euro Souvenir výlučne priamo inštitúciám (štátnym alebo súkromným), ktoré prevádzkujú konkrétne turistické lokality, kultúrne a historické pamiatky, múzeá, hrady, zámky, sú priamo aktívne v turistickom ruchu, prípadne sa jedná o mestá a obce, na území ktorých sú zaujímavé historické alebo kultúrne pamiatky, alebo pre oficiálne informačné a turistické kancelárie.

V prípade špecifických vydaní, ako sú stvárnenia významných osobností, umeleckých diel, významných výročí, spoločenských podujatí a osláv, si spoločnosť Nunofia s.r.o., vyhradzuje právo ich realizácie výhradne s vlastníkmi autorských práv na použitie obrazovej podobizne konkrétnej osobnosti, autormi, alebo vlastníkmi autorských práv na použitie vyobrazenia umeleckého diela a organizátormi konkrétnych podujatí.

Súkromné vydania (pre fyzické osoby alebo obchodné spoločnosti), ktoré nie sú relevantným spôsobom prepojené na daný motív, rovnako ani sprostredkované vydania, spoločnosť Nunofia s.r.o., nerealizuje.

Pre posúdenie žiadosti na realizáciu 0 Euro Souveníru je potrebné nám zaslať emailom nasledovné informácie:

  • Názov organizácie, ktorá má záujem o vydanie 0 Euro Souveníru
  • Motív 0 Euro Souveníru
  • Prepojenie organizácie, ktorá má záujem o vydanie 0 Euro Souveníru s daným motívom
  • Účel vydania
  • Miesto predaja
V prípade, ak patríte medzi vyššie uvedené inštitúcie so záujmom o vydanie 0 Euro Souveníru, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo emailom. Radi vám pomôžeme pri realizácii vášho vydania.


Máme záujem
o vydanie Euro Souveníru
kliknite sem...Nunofia s.r.o.
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica

Ing. Vladislav Klajban

bankovka@eurosouvenir.sk
info@eurosouvenir.sk

mobil: +421 905 647 223
Tel.: +421 48 412 3392

Fakturačné údaje a sídlo spoločnosti:
Nunofia, s.r.o.
Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 48170160, DIČ: 2120074814, IČ DPH: SK2120074814
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.28162/S.