Kontakt

Spoločnosť Nunofia s.r.o. je výhradným držiteľom licencie a vydavateľom konceptu Euro Souvenir pre konkrétne turistické lokality, ktoré sú zároveň ich výhradným miestom predaja na území Slovenskej republiky. Spoločnosť Nunofia s.r.o. individuálny predaj nerealizuje.

V prípade ak ste súkromná osoba alebo spoločnosť, so záujmom o kúpu niektorého z vydaní, kontaktujte prosím priamo danú lokalitu, pre ktorú bolo vydanie realizované.

Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2018 nájdete tu: Emisie 2018
Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2019 nájdete tu: Emisie 2019
Dostupné vydania ako aj miesta predaja motívov roku 2020 nájdete tu:Emisie 2020

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o oficiálne vydania, spoločnosť Nunofia s.r.o. si vyhradzuje právo realizovať koncept Euro Souvenir výhradne priamo inštitúciám (štátnym alebo súkromným), ktoré prevádzkujú konkrétne turistické lokality, kultúrne a historické pamiatky, múzeá, hrady, zámky, sú priamo aktívne v turistickom ruchu, prípadne sa jedná o mestá a obce na území ktorých sú zaujímavé historické alebo kultúrne pamiatky, alebo pre oficiálne Informačné a turistické kancelárie.

V prípade špecifických vydaní, ako sú stvárnenia významných osobností, umeleckých diel, významných výročí, spoločenských podujatí a osláv, si spoločnosť Nunofia s.r.o. vyhradzuje právo ich realizácie výhradne s vlastníkmi autorských práv na použitie obrazovej podobizne konkrétnej osobnosti, autormi, alebo vlastníkmi autorských práv na použitie vyobrazenia umeleckého diela a organizátormi konkrétnych podujatí.

Súkromné vydania (vydania pre fyzické osoby alebo obchodné spoločnosti, ktoré nie sú relevantným spôsobom prepojené na daný motív), rovnako ani sprostredkované vydania, spoločnosť Nunofia s.r.o. nerealizuje.

Pre posúdenie žiadosti o vydanie konceptu Euro Souvenir je potrebné nám zaslať tieto informácie:

  • Názov organizácie, ktorá má záujem o vydanie suvenírovej bankovky
  • Motív Euro Souvenir bankovky
  • Prepojenie organizácie požadujúcej vydanie suvenírovej bankovky s daným motívom
  • Účel vydania
  • Miesto predaja
V prípade ak patríte medzi vyššie uvedené inštitúcie so záujmom o vydanie konceptu Euro Souvenir, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo emailom. Radi vám pomôžeme pri realizácii vášho vydania.

Nunofia s.r.o.
Kuzmányho 5
974 01 Banská Bystrica

Ing. Vladislav Klajban

bankovka@eurosouvenir.sk
info@eurosouvenir.sk

mobil: +421 905 647 223
Tel.: +421 48 412 3392

Fakturačné údaje a sídlo spoločnosti:
Nunofia, s.r.o.
Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 48170160, DIČ: 2120074814, IČ DPH: SK2120074814
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka č.28162/S.