Vydania roku 2020

Motív: MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING
Séria: EEAA
Variant: 2020-4
Náklad / quantity: 15 000 ks (12 000 ks pôvodný dizajn, 3 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 17.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: MÚZEUM SNP Banská Bystrica
Cena: 2,- €

Motív: BRATISLAVA
Séria: EEAB
Variant: 2020-4
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: predaj odložený na rok 2021
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: v príprave
Cena: v príprave

Motív: BRATISLAVA
Séria: EEAB
Variant: 2020-5
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: predaj odložený na rok 2021
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: v príprave
Cena: v príprave

Motív: KOŠICE
Séria: EEAD
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 10.10.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: MiC Košice
www.mickosice.sk
Cena: 3,- €

Motív: ZOO BRATISLAVA
Séria: EEAE
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: predaj odložený
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: ZOO BRATISLAVA suvenírový obchod
Cena: 3,- €

Motív: NÁRODNÁ ZOO BOJNICE
Séria: EEAQ
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 5000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 31.7.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

dobsinska-ladova-jaskyna

Autor motívu:
Matej Gábriš

Motív: DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Séria: EEAT
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (5000 ks pôvodný dizajn, 4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 11.8.2020 od 9:00
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne - suvenírový obchod
Demänovská jaskyňa slobody v predajnom oddelení – suveníry
Cena: 3,- €
Autor motívu: Matej Gábriš

simonnovany

Autor motívu:
František Horniak

Motív: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY PARTIZÁNSKE
Séria: EEAV
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.12.2020 od 10:00
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: František Horniak

Motív: HREBIENOK VYSOKÉ TATRY
Séria: EEAX
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 15 000 ks (12000 ks nový dizajn, 3000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 20.11.2020 Hrebienok Restaurant – prvý deň predaja
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Od 21.11.2020 Hrebienok Restaurant – výdajný automat
Od 21.11.2020 Tatry Motion Shop Hrebienok - horná stanica lanovky
Od 21.11.2020 Tatry Motion Shop & Rent Starý Smokovec - údolná stanica lanovky
Cena: 3,- €

Motív: HUDOBNÉ LETO TRENČIANSKE TEPLICE
Séria: EEBJ
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 2.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE
Cena: 3,- €

sladkovic

Autor motívu:
Mgr.art. Jozef Česla

Motív: ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ
Séria: EECB
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (4 000 ks pôvodný dizajn - vypredané, z toho 300 ks autorské vydanie - vypredané, 4000 ks nový dizajn - dostupné, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020 - vypredané)
Začiatok predaja: 27.6.2020
- dotlač v predaji od 13.10.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine www.krupina.sk/muzeum - nový dizajn aj nový dizajn s prítlačou
Informačné centrum mesta Krupina www.krupina.sk/informacne-centrum-krupina – len nový dizajn
Cena: 3,- €
Autor motívu: Mgr.art. Jozef Česla

Motív: HRAD ĽUPČA
Séria: EECN
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 30.5.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: HRAD ĽUPČA, OBECNÁ KNIŽNICA SLOVENSKÁ ĽUPČA
www.hradlupca.sk
www.slovenskalupca.sk
Cena: 3,- €

Motív: DOMINIK SKUTEZKY
Séria: EECQ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 21.4.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Online predaj prostredníctvom web stránky
www.ssgbb.sk
Osobný predaj:
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, Banská Bystrica
Od 22.5.2020 Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: PEVNOSŤ KOMÁRNO
Séria: EECP
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 27.4.2020 – online predaj čísiel od 3001 do 8000
22.8.2020 – osobný predaj čísla do 3000 a Anniversary vydanie
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: PEVNOSŤ KOMÁRNO
www.pevnost.komarno.eu
Cena: 3,- €

Motív: IMRICH KARVAŠ
Séria: EECR
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 15 000 ks (12 000 ks nový dizajn, 3 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 8.12.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Online predaj na www.shop.euba.sk
Cena: 3,- €

Motív: STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Séria: EECS
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.5.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk
Cena: 3,- €

Motív: BANSKÁ ŠTIAVNICA
Séria: EECT
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 20 000 ks (16 000 ks nový dizajn, 4 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: BANKA LÁSKY v Dome Maríny,
Radničné námestie 18, Banská Štiavnica
www.bankalasky.sk
Cena: 3,- €

Motív: 525. VÝROČIE ZALOŽENIA THURZOVSKO-FUGGEROVSKEJ SPOLOČNOSTI
Séria: EECU
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (5000 ks pôvodný dizajn, 4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 24.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica a Informačné centrum, Nám. SNP 1, Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: ANASTASIA KUZMINA
Séria: EECV
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: predaj odložený na rok 2021
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: Informačné centrum Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
Séria: EECW
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.8.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: SOS SENIOR
Séria: EECX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.9.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

sos-senior

Autor motívu:
Rudolf Cigánik

Motív: SOS SENIOR
Séria: EECX
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.9.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: Rudolf Cigánik

Motív: MAXIMILIÁN HELL
Séria: EECY
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 19.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Online predaj na stránke: www.merch.zahoramizadolami.sk
Čísla 1101 – 1896 budú v predaji v Planetáriu v Žiari nad Hronom (od 25.11.2020)
Čísla 2022 – 2514 budú v predaji v Štiavnických Baniach na Obecnom úrade (od 24.11.2020)
Cena: 3,- €

Motív: KAŠTIEĽ BETLIAR
Séria: EECZ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 28.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Cena: 3,- €

Motív: MAUZÓLEUM ANDRÁSSYOVCOV
Séria: EECZ
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 28.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Cena: 3,- €

Motív: KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
Séria: EEDA
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 4.10.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU
Séria: EEDB
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: predaj odložený na rok 2021
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M. R. Štefánika 4, 902 01 Pezinok
www.muzeumpezinok.sk
Cena: 3,- €

Motív: JASNÁ
Séria: EEDC
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 15 000 ks (12000 ks nový dizajn, 3000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 11.12.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenír CVJ (Biela Púť)
www.jasna.sk
Cena: 3,- €

Motív: ŽIARSKA CHATA ZÁPADNÉ TATRY
Séria: EEDD
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8 000 ks nový dizajn, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 21.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Žiarska chata
www.ziarskachata.com
Cena: 3,- €

Motív: MALINÔ BRDO
Séria: EEDE
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8 000 ks nový dizajn, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: v príprave
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: Malinô Brdo
www.skipark.sk
Cena: 3,- €

Motív: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Séria: PF
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“))
Začiatok predaja: 10.12.2020 od 10:10
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

DOTLAČE / REPRINTS:

Motív: HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
Séria: EEAC
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 30.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Hrad Červený Kameň,
www.hradcervenykamen.sk
Cena: 3,- €

spissky-hrad
Motív: SPIŠSKÝ HRAD
Séria: EEAY
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 13.8.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Spišský hrad
www.spisskemuzeum.com
Cena: 3,- €

janosik

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: JURAJ JÁNOŠÍK 1688-1713
Séria: EEBF
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 18.12.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: TURISTICKÉ CENTRUM TERCHOVÁ
www.terchova.uteczmesta.eu
Cena: 3,- €
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

beckov

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: HRAD BECKOV
Séria: EEBW
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 11.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Hrad Beckov
www.hrad-beckov.sk
Cena: 3,- €
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

cachtice

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: ČACHTICKÝ HRAD
Séria: EEBX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 11.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Čachtický hrad
www.cachtickyhrad.eu
Cena: 3,- €
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

lomnicky-stit
Motív: LOMNICKÝ ŠTÍT
Séria: EEAX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 9.10.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Skalnaté pleso, Lomnický štít
Cena: 3,- €

Motív: TRENČÍN
Séria: EEBK
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: predaj odložený na rok 2021
Dostupnosť: v príprave
Miesto predaja / point of sale: TIK Trenčín – Online predaj
Cena: 3,- €

Motív: ČERVENÝ KLÁŠTOR
Séria: EEBZ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 19.9.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Múzeum Červený kláštor
www.muzeumcervenyklastor.sk
Cena: 3,- €