flag-sk flag-en

Pripravované predaje


ander

levoca

objavujte

rio

zsr

kostka

bystrianska

Zobraziť viac...

Nové vydania


separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

objavujte

rio

dukla

besenova

zsr

bystrianska

Zobraziť viac...

Dotlače
Oficiálne foldre

Vydania roku 2020

Motív: MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING
Séria: EEAA
Variant: 2020-4
Náklad / quantity: 15 000 ks (12 000 ks pôvodný dizajn, 3 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 17.7.2020
Dostupnosť: vypredané
Miesto predaja / point of sale: nedostupné

Motív: BRATISLAVA
Séria: EEAB
Variant: 2020-4
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 18. 6.2021
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: BRATISLAVA
Séria: EEAB
Variant: 2020-5
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 18. 6.2021
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: KOŠICE
Séria: EEAD
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 10.10.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Košice Región Turizmus
Hlavná 48, 040 01 Košice
www.org.kosiceregion.com/
Cena: 3,- €

Motív: ZOO BRATISLAVA
Séria: EEAE
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 22.10.2021
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: ZOO BRATISLAVA suvenírový obchod

Motív: NÁRODNÁ ZOO BOJNICE
Séria: EEAQ
Variant: 2020-3
Náklad / quantity: 5000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 31.7.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

dobsinska-ladova-jaskyna

Autor motívu:
Matej Gábriš

Motív: DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Séria: EEAT
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (5000 ks pôvodný dizajn, 4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 11.8.2020 od 9:00
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne - suvenírový obchod
Demänovská jaskyňa slobody v predajnom oddelení – suveníry
Cena: 3,- €
Autor motívu: Matej Gábriš

simonnovany

Autor motívu:
František Horniak

Motív: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY PARTIZÁNSKE
Séria: EEAV
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.12.2020 od 10:00
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: František Horniak

Motív: HREBIENOK VYSOKÉ TATRY
Séria: EEAX
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 15 000 ks (12000 ks nový dizajn, 3000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 20.11.2020
Dostupnosť: vypredané – sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné - unavailable
Cena: 3,- €

Motív: HUDOBNÉ LETO TRENČIANSKE TEPLICE
Séria: EEBJ
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 2.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE
Cena: 3,- €

sladkovic

Autor motívu:
Mgr.art. Jozef Česla

Motív: ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ
Séria: EECB
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (4 000 ks pôvodný dizajn, z toho 300 ks autorské vydanie, 4000 ks nový dizajn, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 27.6.2020, dotlač v predaji od 13.10.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine www.krupina.sk/muzeum - nový dizajn aj nový dizajn s prítlačou
Informačné centrum mesta Krupina www.krupina.sk/informacne-centrum-krupina – len nový dizajn
Cena: 3,- €
Autor motívu: Mgr.art. Jozef Česla

Motív: HRAD ĽUPČA
Séria: EECN
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 30.5.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: HRAD ĽUPČA, OBECNÁ KNIŽNICA SLOVENSKÁ ĽUPČA
www.hradlupca.sk
www.slovenskalupca.sk
Cena: 3,- €

Motív: DOMINIK SKUTEZKY
Séria: EECQ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 21.4.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Online predaj prostredníctvom web stránky
www.ssgbb.sk
Osobný predaj:
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, Banská Bystrica
Od 22.5.2020 Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: PEVNOSŤ KOMÁRNO
Séria: EECP
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 27.4.2020 – online predaj čísiel od 3001 do 8000
22.8.2020 – osobný predaj čísla do 3000 a Anniversary vydanie
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: PEVNOSŤ KOMÁRNO
www.pevnost.komarno.eu
Cena: 3,- €

karvas

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: IMRICH KARVAŠ
Séria: EECR
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 15 000 ks (12 000 ks nový dizajn, 3 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 8.12.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Online predaj na www.shop.euba.sk
Cena: 3,- €
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Séria: EECS
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks pôvodný dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.5.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk
Cena: 3,- €

Motív: BANSKÁ ŠTIAVNICA
Séria: EECT
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 20 000 ks (16 000 ks nový dizajn, 4 000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 16.7.2020
Dostupnosť: vypredané
Miesto predaja / point of sale: nedostupné

Motív: 525. VÝROČIE ZALOŽENIA THURZOVSKO-FUGGEROVSKEJ SPOLOČNOSTI
Séria: EECU
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (5000 ks pôvodný dizajn, 4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 24.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: ANASTASIA KUZMINA
Séria: EECV
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 8.5.2021
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: 1. Informačné centrum Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
2. Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica
Cena: 3,- €

Motív: SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
Séria: EECW
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.8.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: SOS SENIOR
Séria: EECX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.9.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

sos-senior

Autor motívu:
Rudolf Cigánik

Motív: SOS SENIOR
Séria: EECX
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.9.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: Rudolf Cigánik

hell

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: MAXIMILIÁN HELL
Séria: EECY
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 19.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Online predaj na stránke: www.merch.zahoramizadolami.sk
Čísla 1101 – 1896 budú v predaji v Planetáriu v Žiari nad Hronom (od 25.11.2020)
Čísla 2022 – 2514 budú v predaji v Štiavnických Baniach na Obecnom úrade (od 24.11.2020)
Cena: 3,- €
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: KAŠTIEĽ BETLIAR
Séria: EECZ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 28.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Cena: 3,- €

Motív: MAUZÓLEUM ANDRÁSSYOVCOV
Séria: EECZ
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Začiatok predaja: 28.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Cena: 3,- €

Motív: KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
Séria: EEDA
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 4.10.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU
Séria: EEDB
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 15.5.2021
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

Motív: JASNÁ
Séria: EEDC
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 15 000 ks (12000 ks nový dizajn, 3000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 11.12.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Suvenír CVJ (Biela Púť)
www.jasna.sk
Cena: 3,- €

Motív: ŽIARSKA CHATA ZÁPADNÉ TATRY
Séria: EEDD
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8 000 ks nový dizajn, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 21.11.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: 1. Žiarska chata
www.ziarskachata.com
2. INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk
Cena: 3,- €

Motív: MALINÔ BRDO
Séria: EEDE
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8 000 ks nový dizajn, 2 000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 10.2.2021
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: 1. Malinô Brdo, požičovňa InterSki
2. Online predaj: bankovka@interski.sk, www.interski.sk 3. Informačné centrum Ružomberok na ulici Antona Bernoláka 1 v Ružomberku
www.visit.ruzomberok.sk
Cena: 3,- €

Motív: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Séria: PF
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“))
Začiatok predaja: 10.12.2020 od 10:10
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available

back

DOTLAČE / REPRINTS:

Motív: HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
Séria: EEAC
Variant: 2020-2
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 30.7.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Hrad Červený Kameň,
www.hradcervenykamen.sk
Cena: 3,- €

spissky-hrad
Motív: SPIŠSKÝ HRAD
Séria: EEAY
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 13.8.2020
Dostupnosť: vypredané
Miesto predaja / point of sale: nedostupné

janosik

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: JURAJ JÁNOŠÍK 1688-1713
Séria: EEBF
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 18.12.2020
Dostupnosť: vypredané
Miesto predaja / point of sale: nedostupné
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

beckov

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: HRAD BECKOV
Séria: EEBW
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 11.7.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

cachtice

Autor motívu:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motív: ČACHTICKÝ HRAD
Séria: EEBX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Začiatok predaja: 11.7.2020
Dostupnosť: vypredané / sold out
Miesto predaja / point of sale: nedostupné / not available
Autor motívu: Akad. mal. Stanislav Lajda

lomnicky-stit
Motív: LOMNICKÝ ŠTÍT
Séria: EEAX
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 10 000 ks (8000 ks nový dizajn, 2000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 9.10.2020
Dostupnosť: vypredané
Miesto predaja / point of sale: nedostupné

Motív: TRENČÍN
Séria: EEBK
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 27.7.2021
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Mierové námestie 9
911 64 Trenčín
www.visit.trencin.sk
Cena: 3,- €

Motív: ČERVENÝ KLÁŠTOR
Séria: EEBZ
Variant: 2020-1
Náklad / quantity: 5 000 ks (4000 ks nový dizajn, 1000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Začiatok predaja: 19.9.2020
Dostupnosť: v predaji
Miesto predaja / point of sale: Múzeum Červený kláštor
www.muzeumcervenyklastor.sk
Cena: 3,- €

back

Oficiálne foldre

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ

Obsah:
1 ks vydanie Euro Souvenír ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ EECB2-2020, s podpisom autora vytvoreným špeciálnou reliéfnou razbou slepotlače

Náklad: 300 ks (číslované od 1 – 300)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV

Obsah:
1 ks Euro Souvenír SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV EECW1-2020

Náklad: 300 ks (číslované od 101 – 400)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
MALINÔ BRDO,
set dvoch kusov

Obsah:
1 ks vydanie Euro Souvenír MALINÔ BRDO EEDE1–2020, 1 ks vydanie Euro Souvenír MALINÔ BRDO EEDE1–2020 s prítlačou Anniversary 2020 (čísla 8001-8300)

Náklad: 300 ks (číslované od 1 – 300)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Obsah:
1 ks Euro Souvenír ŠTASTNÉ A VESELÉ PF2-2020

Náklad: 100 ks (číslované od 1 – 100)
Nepredajné, určené na reprezentačné účely pre obchodných partnerov a priaznivcov konceptu Euro Souvenir

folder-01 folder-02

Oficiálny vianočný folder 3 motívov krajín Česká a Slovenská republika, Poľsko
a Portugalsko

Obsah:
1 ks vydanie Euro Souvenir ŠTASTNÉ A VESELÉ
PF2–2020,
1 ks vydanie Euro Souvenir WESOŁYCH ŚWIĄT! PLAH1–2020,
1 ks vydanie Euro Souvenir FELIZ NATAL MEDH1–2020

Náklad: 300 ks (číslované od 101 – 400)