flag-sk flag-en

Comming to sale


tatry-v2

kubal

sr-30

explore

cumil

muza-matuska

New issues


kezmarok

kubal

30-rokov

muza-matuska

objavujte-SK

See more...

Reprints
Official folders

Releases of 2020

Motif: MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING
Series: EEAA
Variant: 2020-4
Quantity: 15 000 pcs (12 000 pcs pôvodný dizajn, 3 000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 17.7.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: BRATISLAVA
Series: EEAB
Variant: 2020-4
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 18. 6.2021
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: BRATISLAVA
Series: EEAB
Variant: 2020-5
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 18. 6.2021
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: KOŠICE
Series: EEAD
Variant: 2020-3
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 10.10.2020
Availability: in sale
Point of sale: Košice Región Turizmus
Hlavná 48, 040 01 Košice
www.org.kosiceregion.com/
Price: 3,- €

Motif: ZOO BRATISLAVA
Series: EEAE
Variant: 2020-3
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 22.10.2021
Availability: in sale
Point of sale: ZOO BRATISLAVA suvenírový obchod

Motif: NÁRODNÁ ZOO BOJNICE
Series: EEAQ
Variant: 2020-3
Quantity: 5000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 31.7.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

dobsinska-ladova-jaskyna

Author of the motif:
Matej Gábriš

Motif: DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Series: EEAT
Variant: 2020-2
Quantity: 10 000 pcs (5000 pcs pôvodný dizajn, 4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 11.8.2020 od 9:00
Availability: in sale
Point of sale: Vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne - suvenírový obchod
Demänovská jaskyňa slobody v predajnom oddelení – suveníry
Price: 3,- €
Author of the motif: Matej Gábriš

simonnovany

Author of the motif:
František Horniak

Motif: VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY PARTIZÁNSKE
Series: EEAV
Variant: 2020-2
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 16.12.2020 od 10:00
Availability: sold out
Point of sale: not available
Author of the motif: František Horniak

Motif: HREBIENOK VYSOKÉ TATRY
Series: EEAX
Variant: 2020-2
Quantity: 15 000 pcs (12000 pcs nový dizajn, 3000 pcs nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Start of sale: 20.11.2020 Hrebienok Restaurant – prvý deň predaja
Availability: in sale
Point of sale: Od 21.11.2020 Hrebienok Restaurant – výdajný automat
Od 21.11.2020 Tatry Motion Shop Hrebienok - horná stanica lanovky
Od 21.11.2020 Tatry Motion Shop & Rent Starý Smokovec - údolná stanica lanovky
Price: 3,- €

Motif: HUDOBNÉ LETO TRENČIANSKE TEPLICE
Series: EEBJ
Variant: 2020-2
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs pôvodný dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 2.7.2020
Availability: in sale
Point of sale: KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE
Price: 3,- €

sladkovic

Author of the motif:
Mgr.art. Jozef Česla

Motif: ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ
Series: EECB
Variant: 2020-2
Quantity: 10 000 pcs (4 000 pcs pôvodný dizajn, z toho 300 pcs autorské vydanie, 4000 pcs nový dizajn, 2 000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 27.6.2020, dotlač in sale od 13.10.2020
Availability: in sale
Point of sale: Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine www.krupina.sk/muzeum - nový dizajn aj nový dizajn s prítlačou
Informačné centrum mesta Krupina www.krupina.sk/informacne-centrum-krupina – len nový dizajn
Price: 3,- €
Author of the motif: Mgr.art. Jozef Česla

Motif: HRAD ĽUPČA
Series: EECN
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs pôvodný dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 30.5.2020
Availability: in sale
Point of sale: HRAD ĽUPČA, OBECNÁ KNIŽNICA SLOVENSKÁ ĽUPČA
www.hradlupca.sk
www.slovenskalupca.sk
Price: 3,- €

Motif: DOMINIK SKUTEZKY
Series: EECQ
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs pôvodný dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 21.4.2020
Availability: in sale
Point of sale: Online predaj prostredníctvom web stránky
www.ssgbb.sk
Osobný predaj:
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, Banská Bystrica
Od 22.5.2020 Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica
Price: 3,- €

Motif: PEVNOSŤ KOMÁRNO
Series: EECP
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs pôvodný dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 27.4.2020 – online predaj čísiel od 3001 do 8000
22.8.2020 – osobný predaj čísla do 3000 a Anniversary vydanie
Availability: in sale
Point of sale: PEVNOSŤ KOMÁRNO
www.pevnost.komarno.eu
Price: 3,- €

karvas

Author of the motif:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: IMRICH KARVAŠ
Series: EECR
Variant: 2020-1
Quantity: 15 000 pcs (12 000 pcs nový dizajn, 3 000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 8.12.2020
Availability: in sale
Point of sale: EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Online predaj na www.shop.euba.sk
Price: 3,- €
Author of the motif: Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Series: EECS
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs pôvodný dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 16.5.2020
Availability: in sale
Point of sale: Matejov dom, Thurzov dom, Tihányiovský kaštieľ Banská Bystrica
www.ssmuzeum.sk
Price: 3,- €

Motif: BANSKÁ ŠTIAVNICA
Series: EECT
Variant: 2020-1
Quantity: 20 000 pcs (16 000 pcs nový dizajn, 4 000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 16.7.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: 525. VÝROČIE ZALOŽENIA THURZOVSKO-FUGGEROVSKEJ SPOLOČNOSTI
Series: EECU
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (5000 pcs pôvodný dizajn, 4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 24.7.2020
Availability: in sale
Point of sale: Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica
Price: 3,- €

Motif: ANASTASIA KUZMINA
Series: EECV
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 8.5.2021
Availability: in sale
Point of sale: 1. Informačné centrum Banská Bystrica, Námestie SNP 1, Banská Bystrica
2. Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica
Price: 3,- €

Motif: SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ
Series: EECW
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 15.8.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: SOS SENIOR
Series: EECX
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 15.9.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

sos-senior

Author of the motif:
Rudolf Cigánik

Motif: SOS SENIOR
Series: EECX
Variant: 2020-2
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 15.9.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available
Author of the motif: Rudolf Cigánik

hell

Author of the motif:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: MAXIMILIÁN HELL
Series: EECY
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 19.11.2020
Availability: in sale
Point of sale: Online predaj na stránke: www.merch.zahoramizadolami.sk
Čísla 1101 – 1896 budú in sale v Planetáriu v Žiari nad Hronom (od 25.11.2020)
Čísla 2022 – 2514 budú in sale v Štiavnických Baniach na Obecnom úrade (od 24.11.2020)
Price: 3,- €
Author of the motif: Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: KAŠTIEĽ BETLIAR
Series: EECZ
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 28.11.2020
Availability: in sale
Point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Price: 3,- €

Motif: MAUZÓLEUM ANDRÁSSYOVCOV
Series: EECZ
Variant: 2020-2
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou anniversary 2020)
Start of sale: 28.11.2020
Availability: in sale
Point of sale: Suvenírový obchod, areál kaštieľa v Betliari, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar
Price: 3,- €

Motif: KÚPELE SKLENÉ TEPLICE
Series: EEDA
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 4.10.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: MALOKARPATSKÉ MÚZEUM V PEZINKU
Series: EEDB
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 15.5.2021
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: JASNÁ
Series: EEDC
Variant: 2020-1
Quantity: 15 000 pcs (12000 pcs nový dizajn, 3000 pcs nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Start of sale: 11.12.2020
Availability: in sale
Point of sale: Suvenír CVJ (Biela Púť)
www.jasna.sk
Price: 3,- €

Motif: ŽIARSKA CHATA ZÁPADNÉ TATRY
Series: EEDD
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8 000 pcs nový dizajn, 2 000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 21.11.2020
Availability: in sale
Point of sale: 1. Žiarska chata
www.ziarskachata.com
2. INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk
Price: 3,- €

Motif: MALINÔ BRDO
Series: EEDE
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8 000 pcs nový dizajn, 2 000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 10.2.2021
Availability: in sale
Point of sale: 1. Malinô Brdo, požičovňa InterSki
2. Online predaj: bankovka@interski.sk, www.interski.sk 3. Informačné centrum Ružomberok na ulici Antona Bernoláka 1 v Ružomberku
www.visit.ruzomberok.sk
Price: 3,- €

Motif: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Series: PF
Variant: 2020-2
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“))
Start of sale: 10.12.2020 od 10:10
Availability: sold out
Point of sale: not available

back

REPRINTS:

Motif: HRAD ČERVENÝ KAMEŇ
Series: EEAC
Variant: 2020-2
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 30.7.2020
Availability: in sale
Point of sale: Hrad Červený Kameň,
www.hradcervenykamen.sk
Price: 3,- €

spissky-hrad
Motif: SPIŠSKÝ HRAD
Series: EEAY
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 13.8.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

janosik

Author of the motif:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: JURAJ JÁNOŠÍK 1688-1713
Series: EEBF
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 18.12.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available
Author of the motif: Akad. mal. Stanislav Lajda

beckov

Author of the motif:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: HRAD BECKOV
Series: EEBW
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 11.7.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available
Author of the motif: Akad. mal. Stanislav Lajda

cachtice

Author of the motif:
Akad. mal. Stanislav Lajda

Motif: ČACHTICKÝ HRAD
Series: EEBX
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou „Anniversary 2020“)
Start of sale: 11.7.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available
Author of the motif: Akad. mal. Stanislav Lajda

lomnicky-stit
Motif: LOMNICKÝ ŠTÍT
Series: EEAX
Variant: 2020-1
Quantity: 10 000 pcs (8000 pcs nový dizajn, 2000 pcs nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Start of sale: 9.10.2020
Availability: sold out
Point of sale: not available

Motif: TRENČÍN
Series: EEBK
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Start of sale: 27.7.2021
Availability: in sale
Point of sale: Kultúrno-informačné centrum Trenčín
Mierové námestie 9
911 64 Trenčín
www.visit.trencin.sk
Price: 3,- €

Motif: ČERVENÝ KLÁŠTOR
Series: EEBZ
Variant: 2020-1
Quantity: 5 000 pcs (4000 pcs nový dizajn, 1000 pcs nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020)
Start of sale: 19.9.2020
Availability: in sale
Point of sale: Múzeum Červený kláštor
www.muzeumcervenyklastor.sk
Price: 3,- €

back

Official folders

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ

Obsah:
1 pcs vydanie Euro Souvenír ANDREJ BRAXATORIS-SLÁDKOVIČ EECB2-2020, s podpisom autora vytvoreným špeciálnou reliéfnou razbou slepotlače

Náklad: 300 pcs (číslované od 1 – 300)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV

Obsah:
1 pcs Euro Souvenír SLOVENSKÁ NUMIZMATICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV EECW1-2020

Náklad: 300 pcs (číslované od 101 – 400)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
MALINÔ BRDO,
set dvoch kusov

Obsah:
1 pcs vydanie Euro Souvenír MALINÔ BRDO EEDE1–2020, 1 pcs vydanie Euro Souvenír MALINÔ BRDO EEDE1–2020 s prítlačou Anniversary 2020 (čísla 8001-8300)

Náklad: 300 pcs (číslované od 1 – 300)

folder-01 folder-02

Oficiálny folder
ŠŤASTNÉ A VESELÉ

Obsah:
1 pcs Euro Souvenír ŠTASTNÉ A VESELÉ PF2-2020

Náklad: 100 pcs (číslované od 1 – 100)
Nepredajné, určené na reprezentačné účely pre obchodných partnerov a priaznivcov konceptu Euro Souvenir

folder-01 folder-02

Oficiálny vianočný folder 3 Motifov krajín Česká a Slovenská republika, Poľsko
a Portugalsko

Obsah:
1 pcs vydanie Euro Souvenir ŠTASTNÉ A VESELÉ
PF2–2020,
1 pcs vydanie Euro Souvenir WESOŁYCH ŚWIĄT! PLAH1–2020,
1 pcs vydanie Euro Souvenir FELIZ NATAL MEDH1–2020

Náklad: 300 pcs (číslované od 101 – 400)