flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
KEŽMARSKÝ HRAD

kezmarok-v3

"Kežmarský hrad je ojedinelým príkladom opevneného zemepanského sídla postaveného v slobodnom kráľovskom meste. Na mieste dnešného hradu stál už pred rokom 1251 Kostol sv. Alžbety, ktorý slúžil ako farský chrám saským kolonistom. Stavbu hradu, ako šľachtického sídla na okraji mesta, inicioval hornouhorský kapitán Štefan zo Zápole v roku 1462. Pri jeho výstavbe nad obrannou funkciou prevážila reprezentatívna funkcia, takže sa stal pohodlnou rezidenciou známeho uhorského magnátskeho rodu. Druhá významná stavebná etapa sa spája s rodom Thököly. Po renesančnej a ranobarokovej prestavbe za Štefana I. a Štefana II. sa Kežmarský hrad stal prepychovým sídlom. Po získaní hradu mestom v roku 1702 nastal jeho úpadok, spôsobený mnohými cielenými deštrukciami a požiarmi. Po generálnej oprave uskutočnenej v rokoch 1962 – 1985 slúži pre potreby Múzea v Kežmarku. Dnes je jednou z najkrajších častí Kežmarského hradu ranobaroková kaplnka, ktorú mnohokrát zachytili umelci na svojich dielach. Jedným z nich bol aj pamiatkár Viktor Miskovszky. Na akvarelovej maľbe v roku 1866 zachytil zmenenú podobu Kežmarského hradu zo severovýchodnej strany rok po ničivom požiari. Pri pohľade od dnešného parku, resp. cesty vidieť vtedajší stav koniarní, severovýchodnej veže i spomínanej kaplnky."

Euro Souvenir KEŽMARSKÝ HRAD
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €