flag-sk flag-en

Pripravované predaje


levoca

objavujte

rio

zsr

kostka

bystrianska

mmm

Zobraziť viac...

Nové vydania


levoca

objavujte

rio

dukla

besenova

zsr

bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
HISTORICKÉ AUTOBUSY

autobusy

Škoda 706 RTO CAR (1967)
Autobusy Škoda 706 RTO sa nezmazateľne zapísali do dejín československej dopravy. Vďaka svojmu vzhľadu ide o najikonickejší autobus, ktorý bol v luxusnom prevedení právom ocenený na svetovej výstave EXPO 1958 v Bruseli. Autobusy Škoda 706 RTO sa vyrábali v rokoch 1957-1972 v mestskom, prímestskom a diaľkovom prevedení. Okrem toho sa vyrábali aj ako pojazdné predajne, knižnice, pošty, sanitné špeciály, prenosové vozidlá, sťahovacie vozidlá a mnohé ďalšie. Na vydaní predstavujeme linkové prevedenie Škoda 706 CAR z roku 1967 zo zbierky združenia Veteran Bus Diamant.

Takýmito autobusmi s typickými modrými pruhmi sa cestujúci mohli voziť na prímestských linkách prakticky po celom Československu až do prvej polovice 80. rokov. Najčastejšie ich ľudia prezývali knedlík či uhorka a objemnejšia batožina cestujúcich sa prepravovala na streche. Autobusy boli prispôsobené dobovému stavu ciest, preto mali veľké kolesá a dokonca mohli prebrodiť až 55 cm hlbokú vodu.

Poslaním združenia Veteran Bus Diamant je zachovávanie, renovácia a prevádzka historických vozidiel, hlavne historických autobusov.

Euro Souvenir HISTORICKÉ AUTOBUSY
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: v príprave
Miesto predaja: Veteran Bus Diamant