flag-sk flag-en

Pripravované predaje


ander

levoca

objavujte

rio

zsr

kostka

bystrianska

Zobraziť viac...

Nové vydania


separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

objavujte

rio

dukla

besenova

zsr

bystrianska

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING

muzeum snp

Výstavba Pamätníka Slovenského národného povstania začala v roku 1964 a trvala 5 rokov. Prvý slávnostný výkop stavebných prác na Pamätníku, podľa architektonického návrhu Dušana Kuzmu, zahájil Alexander Dubček. V roku 1969 získala Banská Bystrica novú dominantu, ktorá je dnes známa po celom svete. Na mieste, kde dnes stojí Pamätník SNP, bolo v minulosti niekoľko domov a záhrad, ktoré museli byť pre výstavbu asanované.

V súčasnosti je pamätník sídlom rovnomenného múzea so stálou expozíciou s názvom „Slovensko v protifašistickom hnutí odporu Európy v rokoch 1939 – 1945“, ktorá bola sprístupnená 27. augusta 2004. V porovnaní s predchádzajúcimi expozíciami múzea, ide o tematicky, obsahovo a materiálovo najrozsiahlejšiu expozíciu. Expozície múzea sa naposledy rozšírili o Multimediálnu výstavu SNP 1944, ktorá prezentuje historické udalosti a reálie SNP prostredníctvom multimediálnych prvkov, zážitkových filmových sekvencií a vybraných zbierkových predmetov.

Euro Souvenir MUSEUM OF THE SLOVAK NATIONAL UPRISING
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Miesto predaja: Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Termín predaja: 8.5.2023