flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
ZVOLEN

zvolen

Zvolen je jedným z najstarších miest na Slovensku a patril k prvým mestským sídlam v Uhorsku. V písomných prameňoch začína vystupovať už na začiatku XIII. storočia. V roku 2023 si pripomenieme 780. výročie obnovenia mestských výsad. Výsady, ktorými mesto získalo autonómiu, obnovil a potvrdil 28. decembra 1243 uhorský kráľ Belo IV. Rok 1243 preto predstavuje významný medzník v histórii mesta. Vzácnu minulosť mesta a najmä časté kráľovské pobyty v stredoveku dnes pripomína jedna z jeho najvýznamnejších historických dominant – Zvolenský zámok. Národná kultúrna pamiatka Zvolenský zámok, vznešene osadená na miernom návrší nad námestím, patrí medzi najväčšie skvosty stredovekej architektúry na Slovensku. Gotický zámok dal na mieste staršej kráľovskej kúrie v poslednej tretine 14. storočia vybudovať uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou. Reprezentatívne sídlo postavené podľa vzoru talianskych mestských kastelov plnilo úlohu kráľovského poľovníckeho sídla, bolo miestom oddychu a rozptýlenia, ale i dejiskom mnohých štátnických rokovaní. Od roku 1424 tiež zastávalo funkciu vena uhorských kráľovien. V 16. storočí bol zámok dôležitou protitureckou obrannou baštou, chrániacou vstup k stredoslovenským banským mestám. V priebehu storočí zámok viackrát prestavali, a to v duchu neskorej gotiky, renesancie a baroka.

Autorom motívu je Michal Ďurica

Euro Souvenir ZVOLEN
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €