flag-sk flag-en

Pripravované predaje


bystrianska

mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

Zobraziť viac...

Nové vydania


bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
KRUPINA - VARTOVKA

krupina

0 Euro Souvenir VARTOVKA bežná edícia: max. 10 ks / osoba (3,- €/ks)

nový dizajn s prítlačou anniversary 2020:
max. 5 ks/os. (3,- €/ks)
Čísla do 1000: max. 3 ks / osoba
Ročníkové čísla 1930 – 2021: 1 ks / osoba
Zmena podmienok vyhradená.

3. júla 2021 / sobota od 9.00 hod.
v priestoroch Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine

Ďalšie informácie je možné zistiť na týchto kontaktoch:
Odd. kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ v Krupine
muzeum@krupina.sk, tel.: 0917 761 157
ic@krupina.sk, tel.: 0918 869 100

Objednávky posielané mailom sa budú vybavovať priebežne až po 6. júli 2021