flag-sk flag-en

Pripravované predaje


bystrianska

mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

Zobraziť viac...

Nové vydania


bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
MOČENOK

mocenok

Euro Souvenir MOČENOK
Náklad: 5 000 ks
Cena: 3,- €
Začiatok predaja: 18.7.2022
Miesto predaja:
-Klientske centrum obecného úradu, Sv. Gorazda 629, Močenok
-Knižnica Močenok, Školská 1690, Močenok
-možnosť mailovej objednávky na: podatelna@mocenok.sk

Podmienky predaja:
-čísla do 100: nebudú v predaji
-čísla od 101 do 500: max 1 ks/os bez možnosti výberu čísla
-čísla od 501 do 1 000: max 10 ks/os bez možnosti výberu čísla
-ročníkové čísla od 1920 do 2022 max. 1 ks/os s možnosťou výberu
-ostatné čísla bez predajného limitu na osobu

Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja a v priebehu predaja upraviť podmienky predaja.

Informácie vyššie uvedené sú len informatívneho charakteru a Euro Souvenir Slovensko nenesie zodpovednosť za ich zmenu zo strany predávajúceho. O aktuálnych podmienkach je potrebné sa informovať priamo u predajcu.