flag-sk flag-en

Pripravované predaje


mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

dudince

Zobraziť viac...

Nové vydania


ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

ba-v8

Zobraziť viac...

Euro Souvenir
VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA

vsg

K výstave s názvom Klimkovičovci – Príbehy troch generácií vydáva Východoslovenská galéria svoj prvý 0 Euro Souvenir, na ktorom je vyobrazené dielo od Františka Klimkoviča s názvom Štúdia hlavy dievčaťa, ktoré je datované do roku 1845-1850.

Klimkovičovci

Rodina Klimkovičovcov pôsobila a pozdvihla umeleckú a pedagogickú tradíciu v regióne Košíc. Bratia Vojtech a František sa okrem aktívnej maliarskej tvorby venovali aj rozvoju múzejníctva. Z muzeálneho spolku, ktorý založili, sa vyvinulo Hornouhorské múzeum, v ktorom sa podieľali na budovaní zbierkových fondov múzea napr. numizmatického či archeologického. Založenie múzea predstavovalo položenie základov dvoch významných inštitúcií, Východoslovenskej galérie a Východoslovenského múzea. V roku 1872 tiež založili prvú súkromnú umeleckú školu v Košiciach, ktorú navštevovali napríklad aj umelci ako Július Bencúr, Leopold Štefan Horowitz či Ľudovít Čordák.

Podrobnosti predaja

Počas víkendu 10. a 11. 7. 2021 sa predaj 0 Euro Souveníru Východoslovenskej galérie uskutočňuje v historickej sále Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27. Cena je 3,- € za kus, pričom platba je možná len v hotovosti a zakúpenie je podmienené zakúpením vstupenky na výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií (alebo vstupenky na všetky výstavy), ktorá môže byť využitá do 30. 1. 2022.

Predaj začína od čísla 101.
101 - 1000: predaj po 3 ks bez možnosti výberu
1001 - 4000: predaj po 5 ks bez možnosti výberu
4001 - 5000 s prítlačou Anniversary: predaj po 2 ks bez možnosti výberu
Bankovky s číslami 1940 – 2021 (ročníkové): 1 ks s možnosťou výberu

Opatrenia

V priestoroch galérie je potrebné dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia, t. j. vstup len s rúškom alebo inou ochranou horných dýchacích ciest, povinná dezinfekcia rúk, dodržiavanie bezpečného rozstupu a maximálneho počtu návštevníkov (usmernenie v jednotlivých expozíciách).