flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
SKALNÉ SANKTUÁRIUM BOŽIEHO MILOSRDENSTVA NA HORE BUTKOV

butkov

Hora Butkov pri Ladcoch, 765 m n. m., predstavuje významnú dominantu na západnom okraji Strážovských vrchov. Vznik najmladšieho pútnického miesta na Slovensku nad obcou Ladce je spojený so známym exorcistom a kristoterapeutom z Malty, pátrom Eliasom Vellom, OFM. Keď v júli 2012 navštívil horu, modlil sa na nej a požehnal ju. Následne odovzdal odkaz: „Postavte na tejto hore kríž!“ V priebehu roka 2013 bol postavený 9 m vysoký kríž a posvätený bol 13. septembra 2013. Neostalo však iba pri stavbe kríža. Skalné sanktuárium sa začalo rozvíjať neuveriteľným tempom. V roku 2014 pribudol pamätník sv. Jána Pavla II., v roku 2015 pamätník sv. Faustíny, v roku 2016 Kaplnka Božieho milosrdenstva a krížová cesta, v roku 2018 pribudla 6 m vysoká socha Panny Márie, v roku 2020 Zvonica sv. Jána Pavla II., Brána rodiny, ktorou sa vstupuje na krížovú cestu, so súsoším Svätej rodiny a plastikami sv. Michala archanjela a sv. Antona, socha Zmŕtvychvstalého Krista a v roku 2021 socha sv. Jozefa. V roku 2022 pribudla zóna ticha. V Skalnom sanktuáriu sa nachádza viac ako 100 relikvií svätcov a blahoslavených. Skalné sanktuárium ponúka výhľad na dolinu stredného Považia a je možné navštíviť ho kedykoľvek.

SKALNÉ SANKTUÁRIUM NA HORE BUTKOV
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 6.8.2022 od 14:00
Miesto predaja: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov, Ladce