flag-sk flag-en

Pripravované predaje


sokol

sabinov

kostol

nosic

gbely

vlkolinec-razba

demanovska

dubnica

Zobraziť viac...

Nové vydania


eu-20

sabinov

chudik

kostol

nosic

prilba

sokol

ksk

chemosvit

dubnica

gbely

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
Chatam Sofer

chatam-sofer

Aj tento rok sa môžeme tešiť na Bratislavské zberateľské dni, ktoré sa budú konať 3 - 4.6.2022 v Bratislavskej Inchebe.
Dnes vám predstavíme jedno vydanie, ktorého predaj bude prebiehať práve na Bratislavských zberateľských dňoch.

Rabín Moše Schreiber – Chatam Sofer
Chatam Sofer, vlastným menom Moše Schreiber, bol významný židovský rabín a učenec úzko spojený s Prešporkom v prvej polovici 19. storočia. Narodil sa 24. septembra 1762 vo Frankfurte nad Mohanom. Študoval hebrejčinu, Tóru a Talmud. Dôsledným štúdiom a hlbokými vedomosťami vynikal azda po celý svoj život. Absolvoval rabínsku školu v Mainzi a neskôr sa stal žiakom frankfurtského rabína Adlera. Pôsobil v Českej republike, v neďalekom rakúskom Burgenlande a 13. októbra 1806 začal pôsobiť už ako hlavný rabín v židovskej obci v Bratislave. Tento post zastával 33 rokov. Založil úspešnú ješivu – rabínske učilište, z ktorého odchádzali jeho žiaci do rôznych kútov Európy, aj mimo nej. Bol významným učiteľom, vykladačom Tóry a radcom s dosahom dokonca údajne až k európskym šľachtickým dvorom. Mimo pozíciu rabína zastával aj funkciu hlavného sudcu rabínskeho súdu. Ako literát bol autorom mnohých textov, posudkov, kníh, aj náboženských piesní a poézie. Ortodoxný rabín Chatam Sofer zomrel 3. októbra 1839 v Bratislave vo veku 77 rokov ako jeden z najvýznamnejších rabínov vôbec. Po jeho smrti nastúpil na pozíciu hlavného rabína v Bratislave jeho syn Ketav Sofer.

Pamätník a múzeum Chatama Sofera
Starý židovský cintorín takmer celý zanikol po roku 1943 v dôsledku výstavby tunela pod hradným vrchom a rozsiahlej regulácie brehov blízkeho Dunaja. Hrob Chatama Sofera spolu s 23 ďalšími hrobmi židovských učencov v jeho okolí, bolo uchránených pred zničením. Ostatné boli exhumované a prenesené na novší cintorín. Miesto dokázalo prežiť totalitný režim aj náladovosť socialistického zriadenia, ktoré neváhalo likvidovať židovské pamiatky. Vedomie o zachovaní hrobu významnej osobnosti ortodoxnej židovskej viery a záujem návštevníkov existoval aj v čase „železnej opony“. Zachované torzo pôvodného cintorína prekryté betónovým prístreškom bolo zrekonštruované a slávnostne otvorené v roku 2002. Stalo sa tak ojedinelým múzeom v rámci celého Slovenska, ktoré si pripomína rabína svetového významu. Múzeum pôsobiace dojmom podzemných priestorov je známe po mnohé roky aj ako mauzóleum Chatama Sofera.

Autorom návrhu je Adrian Ferda.

Ústredným motívom je portrét rabína inšpirovaný dobovou grafikou z 2. polovice 19. stor. V ľavej časti je tzv. židovská časť vtedajšej Bratislavy v popredí dom dobrého pastiera v pozadí silueta už vyhoreného bratislavského hradu.
V pravej časti sa nachádza Svatojurská synagóga kde pôsobil v časoch napoleonského obliehania Bratislavy.
V roku 2022 si pripomíname 260. výročie narodenia Chatama Sofera a 20. výročie otvorenia ojedinelého múzea v rámci celého Slovenska, ktoré si pripomína tohto rabína svetového významu.

Euro Souvenir CHATAM SOFER
Náklad: 3000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 3.6.2022
Miesto predaja: Bratislavské zberateľské dni, Incheba Bratislava