flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
Ľudovít Fulla (1902 - 1980)

fulla

Maliar Ľudovít Fulla (narodený 27. februára 1902 v Ružomberku, zomrel 21. apríla 1980 v Bratislave) absolvoval svoje štúdiá najskôr na súkromnej škole Gustáva Mallého v Bratislave (1921 - 1922) a neskôr v metropolitnej Prahe na Umeleckopriemyselnej škole v (1922 - 1927, Arnošt Hofbauer, František Kysela).
Avantgardné boje na poli výtvarného umenia sa na Slovensku sústredili okolo bratislavskej Školy umeleckých remesiel ideami blízkej nemeckému Bauhausu, ktorej snahou bolo prepojiť všetky druhy umenia v praxi. Ľudovít Fulla na škole pôsobil v rokoch 1929 – 1939 takmer počas celej jej existencie. Do tohto obdobia patrí aj výtvarne najradikálnejšia časť jeho tvorby, spolupráca s Mikulášom Galandom, s ktorým spoločne vydali Súkromné listy Fullu a Galandu (4 čísla vyšli v rokoch 1930 – 1932). Bol to prvý a vlastne jediný manifest moderného maliarstva na Slovensku, v ktorom sa pokúsili teoreticky formulovať svoju rýdzo modernistickú umeleckú koncepciu.
V roku 1937 udelili Ľudovítovi Fullovi na Svetovej výstave v Paríži cenu Grand Prix za obraz Pieseň a práca. Fullove medzinárodné úspechy sa neobmedzili len na maľbu. Za avantgardné scénické návrhy pre Slovenské národné divadlo získal v roku 1936 bronzovú medailu na Trienále v Miláne a v roku 1937 striebornú medailu v Paríži.
Spoločenské ani súkromné okolnosti sa však pre Fullu nevyvíjali šťastne. V roku 1938 Mikuláš Galanda predčasne zomrel a následne počas slovenského štátu došlo v roku 1939 k zrušeniu kozmopolitnej ŠUR. Po krátkom pedagogickom pôsobení požiadal Fulla o penzionovanie a presťahoval sa do Martina.
Po druhej svetovej vojne bola založená Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a v rokoch 1949 – 1952 viedol Ľudovít Fulla Oddelenie monumentálno-dekoratívneho maliarstva. Z tejto pozície bol nútený odísť z politických dôvodov. V 50 rokoch 20. storočiach, keď slovenské umenie „celoplošne“ zasiahla metóda socialistického realizmu importovaná zo Sovietskeho zväzu, umelca obvinili z „formalizmu nacionalistického charakteru“. Považovaný za maliara „len dekoratívneho umenia“ však v tomto období ilustruje Dobšinského Slovenské rozprávky (1952) a vzniká tak klasické dielo detskej literatúry, ktoré svojím významom prekročilo hranice Slovenska.
V roku 1956 Fulla definitívne opustil Bratislavu a druhýkrát sa stiahol do ústrania, tentoraz do Žiliny, kde zriadil svoju súkromnú galériu. V čiastočne uvoľňujúcej spoločenskej atmosfére koncom 50. rokov Fullove diela zahrnuli do koncepcie výzdoby československého pavilónu na EXPO 58 v Bruseli, ktorý sa stal symbolom zlomu, modernizácie a europeizácie Československa. Fulla získal zlatú medailu za tapisériu vytkanú podľa staršieho obrazu Pieseň a práca.
60. roky postupne priniesli umeleckohistorickú a spoločenskú rehabilitáciu aj Fullovho modernistického diela. Koncom 60. rokov podľa jeho návrhov realizovali mozaiky pre československý pavilón na EXPO 67 v Montreale aj pre reprezentačné priestory Bratislavského hradu.
Od roku 1962 žil a tvoril v Ružomberku. V rokoch 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahlu časť svojho diela. Stal sa „nájomcom“ vo vlastnom múzeu, ktoré mu na základe jeho daru v rodnom meste zriadil štát.
Fulla v novej, európskej, štýlovej kvalite skúšal nastoliť otázku, či možno byť zároveň európsky i slovenský. Od tridsiatych rokov 20. storočia zvláštnym spôsobom v tvorbe spájal postupy inšpirované aktuálnym európskym avantgardným maliarstvom, ľudovým umením, detským výtvarným prejavom, ikonopisnou maľbou a stredovekým umením. Výsledkom bol originálny výtvarný jazyk vyznačujúci sa syntézou racionálnej, konštruktívnej stavebnosti tvaru s intenzívnou, emocionálnou farebnosťou.
Od doktríny „absolútnej maľby", ktorú vnímal ako „diagram duše“, „hru a rozkoš“, „líniotvary a farboplochy“ sa aj Fulla obrátil k tradičnejšie postavenej téme slovenského maliarstva 20. storočia, k hľadaniu a vyjadreniu národného mýtu. Dokázal ho však posunúť do roviny autentickej maliarskej výpovede a tzv. slovenský mýtus vyjadriť súčasnou výtvarnou rečou.
V roku 2022 si pripomíname 120. výročie narodenia Ľudovíta Fullu.
Autorom návrhu je Matej Gabriš.

Euro Souvenir ĽUDOVÍT FULLA 120. výročie narodenia
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 9.4.2022 od 10:00
Miesto predaja: Galéria Ľudovíta Fullu, Dušana Makovického 1, 034 01 Ružomberok