flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
OBEC KŠINNÁ

ksinna

Obec Kšinná sa nachádza v južnej časti Strážovskej vrchoviny, v údolí potoka Radiša, v nadmorskej výške 350 m. V archívnych dokumentoch sa objavuje od roku 1352, avšak najskôr pod pomenovaním villa XYNNA. Obec je ale oveľa staršia, čo dosvedčujú rôzne archeologické nálezy slovanského osídlenia od 8. st., ktorým však predchádzajú vykopávky neolitického sídliska, ako aj popolnicového pohrebiska lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej a hrobové nálezy z doby sťahovania národov. Súčasťou obce sú lazy Rakovec, U Hajšov, Na Novine, Stavanie. K obci taktiež patrí aj miestna časť Závada pod Čiernym vrchom, ktorá bola do roku 1976 samostatnou obcou. K Závade patria Šebeňov a Filov laz, ktoré vypálili nacisti.
Historickou a kultúrnou pamiatkou a súčasne aj dominantou obce je malebný stredoveký kostolík nachádzajúci sa na vŕšku nad obcou v areáli zaniknutého hradiska. Románsky jednoloďový kostolík vznikol okolo polovice 13. storočia. Je to kostolík s predĺženou polkruhovou apsidou, severnou sakristiou a drevenou vežičkou na západnej strane. Jeho interiér ako aj exteriér zdobia vzácne fresky. Zasvätený je patrónom lekárov sv. Kozmovi a Damiánovi. V roku 1949 kostolík vyhorel po zásahu bleskom, ale napriek tomu prežil a stojí dodnes.

Euro Souvenir OBEC KŠINNÁ
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Dátum predaja: 25.jún 2022 pri príležitosti osláv 670. výročia prvej písomnej zmienky o obci Kšinná, XVI. Mikroregionálnych slávností obcí Uhrovská dolina a 30. (NE)tradičných jánskych ohní,
Miesto predaja: Futbalové ihrisko Kšinná