flag-sk flag-en

Pripravované predaje


spissky-v2

capek

podhajska

tatry-v3

syslovisko

bojna

chudik

vyrocie

lovecard

Zobraziť viac...

Nové vydania


demanova

spissky-v2

kolarovo

capek

tatry-v3

podhajska

syslovisko

bojna

eu-20

sabinov

chudik

Zobraziť viac...

Euro Souvenir bankovky
k 525. výročiu založenia
Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti

vyrocie

Pred 525. rokmi bola v roku 1495 založená Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici, ktorej základom bol Banskobystrický mediarsky podnik (Neusohler Kupferhandel). Spoločnosť sa stala najväčšou obchodnou spoločnosťou svojho druhu na svete. Medená ruda vyťažená v Španej Doline a Ľubietovej patrila medzi najkvalitnejšie a vyvážala sa do celej Európy aj sveta. V tejto dobe meď z územia Slovenska ovládla svet. Najvýznamnejšou zložkou podniku sa stal finalizačný závod Medený hámor v Banskej Bystrici, kde sa vyrábali rôzne polotovary a predmety dennej potreby ako medené plechy, hrnce a kotly, ktoré sa priamo tu vykúvali. Prácu v Medenom hámri zachytil významný slovenský maliar Dominik Skutecký a preto sa jeden z jeho obrazov stal aj motívom euro souvenir bankovky, ktorá sa začne predávať 24. 7. 2020 pred Radnicou na Námestí SNP 1 v Banskej Bystrici od 9:00 h. V ďalších dňoch bude dostupná v Turistickom informačnom centre na ul. 29. augusta 37 (Autobusová stanica) ako aj v Informačnom centre na Nám. SNP 1.

Zaujímavosťou tohto vydania je, že je v 3 prevedeniach – v pôvodnom dizajne, novom dizajne a v novom dizajne s prítlačou Anniversary 2020. Bankovky v pôvodnom dizajne sú posledné tohto druhu a ďalšie emisie eurosuvenírových bankoviek budú už len v novej grafike. Pre zberateľov je zaujímavá možnosť doplniť si zbierku aj o medaile s motívom tohto výročia v troch farebných vyhotoveniach. Na lícnej strane je vyobrazený portrét Jakuba Fuggera Boháča a na rube erb mesta Banská Bystrica.

Začiatok predaja: 24. 7. 2020 od 9:00 h
Miesto predaja 24. 7. 2020: budova Radnice, Námestie SNP 1
Miesta predaja v ďalších dňoch: Turistické informačné centrum, 29. augusta 37 (Autobusová stanica), Banská Bystrica a Informačné centrum, Nám. SNP 1, Banská Bystrica
Cena: 3 € (platba len v hotovosti)

Podmienky predaja:
čísla 201 – 1000 (pôvodný dizajn) – max. po 5 ks
ročníkové čísla 1901 – 2021 (pôvodný dizajn) – max. po 1 ks
čísla 1001 – 1900 a 2022 – 5000 (pôvodný dizajn) – max. po 20 ks
čísla 5201 – 9000 (nový dizajn) – max. po 20 ks
9401 – 10 000 (nový dizajn s prítlačou Anniversary 2020) – max. po 2 ks
Rezervácie bankoviek vopred, vyberanie konkrétnych čísiel, ani zasielanie poštou, nie je možné.