flag-sk flag-en

Pripravované predaje


spissky-v2

capek

podhajska

tatry-v3

syslovisko

bojna

chudik

vyrocie

lovecard

Zobraziť viac...

Nové vydania


demanova

spissky-v2

kolarovo

capek

tatry-v3

podhajska

syslovisko

bojna

eu-20

sabinov

chudik

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
NOVÁ DUBNICA

nova-dubnica

* Do čísla 100 max 1ks/os bez možnosti výberu čísla
* Od 101 do čísla 1000 max 5ks/os bez možnosti výberu čísla
* Nad číslo 1001 neobmedzene bez možnosti výberu čísla
* Ročníkové čísla od 1920-2022 max 1ks/os s možnosťou výberu
* od čísla 2023 do 3500 neobmedzene bez možnosti výberu čísla .

Euro Souvenir NOVÁ DUBNICA
Náklad: 5000ks
Predajná cena: 3,-€
Miesto predaja:
Kultúrna beseda.
Sady Cyrila a Metoda 22
018 51 Nová Dubnica
Termín predaja: 28.06.2022 od 7:30 hod.