flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

ŠPANIA DOLINA

spania-dolina

Euro Souvenir bankovka ŠPANIA DOLINA
Náklad: 10 000 kusov
Cena: 3,- €

Začiatok predaja: 29.06.2019 od 9:00 do 13:00
Miesto predaja: námestie v Španej Doline
(v prípade nepriaznivého počasia v zasadačke Obecného úradu)
Predaj v nedeľu 30.06.2019 v priestoroch Obecného úradu Špania Dolina 9:00 – 13:00
Predaj v ďalšie dni bude prebiehať v priestoroch Obecného úradu Špania Dolina. Pre bližšie informácie ohľadom zakúpenia suvenírových bankoviek mimo prvého dňa predaja môžete kontaktovať číslo: 0907 821 148

Predaj začína od čísla 101.
Limit: čísla 101 – 1000 ako aj ročníkové čísla 1900 – 2020 po 5 kusov
Ostatné čísla neobmedzene. (možnosť kombinácie z nižších alebo ročníkových čísiel a vyšších čísiel pri jednom nákupe)
Čísla sa predávajú zaradom. Obec Špania Dolina neprijíma vopred na Euro Souvenir bankovky žiadne rezervácie.


DREVENÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA SLOVENSKA

sakralna-architektura

Zobrazuje koláž troch malebných drevených kostolov z východného Slovenska: HERVARTOV, TROČANY A MIKULÁŠOVÁ. Každý z nich reprezentuje veľmi špecifický druh sakrálnej architektúry na východnom Slovensku.

HERVARTOV - ide o najstarší drevený kostol na Slovenku západného obradu, teda rímskokatolícky so zachovanými pôvodnými gotickými prvkami zo 16. storočia. Je v UNESCO.
TROČANY - v najnovšom výskume z roku 2017 sa potvrdilo, že tento chrám je najstarší drevený, zrubový chrám východného obradu nielen na Slovensku, ale v celom karpatskom oblúku - teda Ukrajina / Poľsko / Slovensko. Pochádza zo 16. storočia. Pôvodne pravoslávny, dnes gréckokatolícky.
MIKULÁŠOVÁ - chrám s typickými barokovými prvkami, nachádza sa v Skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Takýchto chrámov máme na východnom Slovensku najväščie precento zo všetkých gréckokatolíckych chrámov, a preto je tiež typický pre tento región. Je postavený v 18. storočí, zrubový, so štvorcovou svätyňou a vežou pristavenou nad babincom.

Autor podkladových fotografií: Marián Šoth

Náklad: 10 000 kusov
Cena: 3,- €
Informácie k predaju:
Začiatok predaja: nedeľa 7.7.2019 od 10:00
Miesto: Skanzen, Bardejovské Kúpele,
(Chrám z Mikulášovej (18. stor.) sa nachádza v Skanzene)
Predaj z bankomatu (séria 1- 1000) - limit je 5 ks / osobu.
Osobný predaj:
• ostatných čísiel: max 50 ks / osobu
• ročníkových čísiel 1900 – 2020: limit 1 ks / osoba (možnosť výberu čísla

Je možná kombinácia vyššie uvedených limitov pri jednom nákupe.
Upozorňujeme, že predaj sa uskutoční priamo v areáli Skanzenu, teda je potrebné zaplatiť vstupné (2,00€/dosp. 1,50€/dôchodca a študent 1,00€ / dieťa)
Od 8.7.2019 bude predaj prebiehať výlučne v Turistickej informačnej kancelárii mesta Bardejov https://tik.bardejov.travel/
Na poštové zásielky sú určené čísla od 5000 vyššie (v prípade, že sa nevypredajú na mieste)
Kontakt pre online objednávky: tik@bardejov.travel

Pre viac informácií kontaktujte priamo TIK BARDEJOV: https://tik.bardejov.travel


NOVÝ TERMÍN PREDAJA!!!
Euro Souvenir bankoviek
ČERVENÝ KLÁŠTOR a PLTNÍCI NA DUNAJCI

pltnici

cerveny-klastor

Náklad: 10 000 + 10 000 kusov
Cena: 3,- € / ks
Miesto predaja v prvý deň:
Penzión Pltník v Červenom Kláštore
Začiatok predaja:
5. 7. 2019 od 8,00 do 19,00 hod

V ostatné dni bude predaj prebiehať na dvoch predajných miestach počas otváracích hodín, ktoré nájdete na web stránkach Penziónu Pltník a Múzea Červený Kláštor.
www.muzeumcervenyklastor.sk
www.penzionpltnik.sk
V prvý deň sa suvenírové bankovky predávajú v páre Múzeum Červený Kláštor + Pltníci na Dunajci pod rovnakým sériovým číslom. Predaj len jednej suvenírovej bankovky Múzeum Červený Kláštor alebo Pltníci na Dunajci v uvedený deň nebude možný.
Predaj začína od čísla 101
Prvý deň sa bankovky predávajú zaradom, výber sériového čísla nie je možný (s výnimkou ročníkových čísiel)
Limit:
Od čísla 101 do čísla 999 je predaj podmienený maximálne 5 sérií bankoviek na osobu (10 ks bankoviek)
Kúpa ročníkových čísiel od 1940 do čísla 2020 je podmienená kúpou 5 sérií suvenírových bankoviek s číslami zaradom + 1 sériou ročníkovej bankovky na osobu (2 ks bankoviek)
Od čísla 1000 je predaj počtu kusov bankoviek neobmedzený, stále však platí, že sa predávajú len v pároch/sériách.
Od 22.6.2019 bude predaj obidvoch Euro Souvenir bankoviek prebiehať na 2 predajných miestach:
- Penzión Pltník
- Múzeum Červený Kláštor
Od 22.6.2019 si bude možné zakúpiť každý z motívov aj samostatne, bez nutnosti kupovať set.
Od 22. 6. 2019 je možné vybrať si sériu bankoviek podľa sériového čísla z tých, ktoré ostanú*
*Penzión Pltník a Múzeum Červený Kláštor si vyhradzuje právo túto podmienku zmeniť, pokiaľ mu to kapacitné a personálne možnosti neumožnia
Pre bližšie informácie ohľadom organizácie a priebehu predaja kontaktujte priamo Penzión Pltník prípadne Múzeum Červený Kláštor, ktorí sú organizátormi predaja.
www.muzeumcervenyklastor.sk
www.penzionpltnik.sk