flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
Gymnázium v Michalovciach – 100. výročie vzniku

gymnazium michalovce

Prvé snahy či pokusy o zriadenie školy gymnaziálneho typu v Michalovciach sa datujú už do čias Rakúsko-Uhorska, do začiatku 20. storočia, napokon však úspešné neboli. Po vzniku Československej republiky slovenská časť Zemplína zostala bez strednej školy. Predstavitelia nového štátu ale dali prísľub, že na tomto území budú takéto školy zriadené. Spomedzi miest Michalovce, Humenné a Trebišov napokon uspelo prvé menované.
Štátne reálne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským – „československým“ – v Michalovciach bolo zriadené dňa 22. septembra 1922, k jeho oficiálnemu otvoreniu potom došlo 2. októbra 1922. Prvá trieda bola zriadená v školskom roku 1922/1923. Správou nového michalovského školského ústavu bol poverený Otakar Formánek – učiteľ českej národnosti. Zápis do prvej triedy prebehol v dňoch 9. a 10. októbra, pravidelné vyučovanie začalo 11. októbra 1922. Z priestorových dôvodov bolo prijatých 39 žiakov, ďalší dvaja pristúpili v priebehu školského roka.
Slávnostné otvorenie „najvýchodnejšieho slovenského gymnázia“ sa uskutočnilo 12. októbra 1922 vo dvorane hotela Zlatý býk na hlavnej michalovskej ulici za početnej účasti hostí.
V prvom školskom roku mal pedagogický zbor – okrem riaditeľa – 5 členov. Prví gymnazisti sa spočiatku vzdelávali v rôznych budovách, angažovali sa aj v rozmanitých spolkoch či krúžkoch, nacvičovali programy na kultúrno-spoločenské podujatia. Štúdium ale vôbec nebolo ľahké – z prvých 41 žiakov v školskom roku 1929/1930 úspešne zmaturovalo iba 12...
Keďže stále vládli provizórne podmienky, čoraz akútnejšou sa javila výstavba novej školskej účelovej budovy. Po dlhších prípravách bol dňa 17. novembra 1928 na vyčlenenom pozemku slávnostne položený základný kameň budovy gymnázia. Projekt dvojposchodovej funkcionalistickej budovy a domu pre riaditeľa vypracoval pražský architekt Petr Kropáček, samotnú výstavbu v rokoch 1929 až 1931 realizovala firma Jaroslava Bursíka z Prahy. Celkové náklady dosiahli vyše 8 miliónov korún. K jej slávnostnému otvoreniu došlo v druhej polovici októbra 1931.
Inštitúcia odvtedy niesla rôzne názvy, v jej priestoroch sídlili aj iné výchovno-vzdelávacie inštitúcie. Od novembra 1980 dodnes nesie škola názov Gymnázium Pavla Horova.
V súčasnosti – v školskom roku 2021/2022 – má škola 24 tried a 620 žiakov, ktorých vzdeláva 54 pedagógov, riaditeľka Katarína Olšavová je už 17. v poradí.
Absolventi sú roztrúsení doslova po celom svete, mnohí sú inšpiratívnymi príkladmi. Prerazili vo vede, v umení, biznise... So školou sú späté i viaceré osobnosti, ktoré tu alebo učili, alebo študovali.
Dnešné Gymnázium Pavla Horova predstavuje modernú vzdelávaciu inštitúciu s úctyhodnou tradíciou, ktorá sa drží motta „Gens una sumus“, teda „Sme jedna rodina“.

100 ROKOV GYMNÁZIA V MICHALOVCIACH
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 8.10.2022
Miesto predaja: Gymnázium Pavla Horova