flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
HOLÍČ

holic

Pri vzácnej, nevšednej, výnimočnej príležitosti okrúhleho 100. výročia narodenia známej slovenskej maliarky Oľgy Bartošíkovej, pochádzajúcej z Holíča na Záhorí, kde sa narodila 16. augusta 1922, pripravuje Mesto Holíč vydanie Euro Souveniru s jej podobizňou a zároveň jej autorskej výstavy vo výstavných a expozičných priestoroch Holíčskeho zámku. Vydanie Euro Souveniru i vernisáž sa uskutoční 20.7.2022.
Akademická maliarka Oľga Bartošíková v rokoch 1945-1950 študovala na AVU v Prahe u profesora Jána Želibského, pričom od roku 1957 trvale žije a tvorí v Bratislave. V rokoch 1952 – 1957 bola členkou pražskej Umeleckej besedy a v rokoch 1958-1967 členkou Skupiny 4.
Jej nepretržitá, sústavná šesťdesiatpäť rokov sa vyvíjajúca maliarska tvorba sa pohybuje v širokom tvorivom oblúku od expresionistických začiatkov v zobrazení figurálnych námetov cez abstraktné, nezobrazujúce prístupy s osobitným zreteľom na materiálovosť štruktúr, až po návraty k figurálnej tvorbe po roku 1969 s osobitným hyperrealistickým, fotografickým prístupom v zobrazení aj zátiší, ale aj figúr, končiac jemnými, meditatívnymi prístupmi v zobrazení najmä autorke duchovne blízkych holíčskych námetov okien, zátiší a starých architektúr, osobitne interiérov.
Jubilejná výstava maliarskej tvorby Oľgy Bartošíkovej bude po svojej holíčskej premiére v júli 2022 reprízovaná v auguste v Záhorskej galérii J. Koniarka v Senici a v novembri i v Bratislave.
Zámer usporiadať jubilejnú výstavu maliarky spočíva v prezentácii jej celoživotného maliarskeho diela v časovom rozpätí šesťdesiatpäť rokov.
Kultúrny význam vydanej bankovky k výstave a jubileu kotví v prezentácii maliarskej tvorby, ale aj v potrebnom trvalom fixovaní odborných poznatkov o maliarskej tvorbe autorky spolu s jej začlenením do celkového kontextu súčasných umeleckých tendencií u nás, nakoľko ide o známu slovenskú umelkyňu s mnohoročnou sústavnou tvorivou aktivitou.

Euro Souvenir HOLÍČ
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 20.07.2022 od 10.00 hod
Miesto predaja: TIC Holíč, ul. Zámocká 2, 908 51 Holíč