flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
JANKO KRÁĽ

kral

Janko Kráľ, považovaný za najbúrlivejšieho básnika štúrovskej generácie, získal už počas svojho života prezývku Divný Janko. Mohla za to jeho povaha revolucionára aj život opradený tajomstvami. Sám sa tak nazval už v slávnom diele Zakliata panna vo Váhu a divný Janko, ktoré bolo inšpirované jeho detstvom. Kráľovu skutočnú tvár nezachytila žiadna maľba, ani fotografia a tak všetky jeho učebnicové vyobrazenia vychádzali zo spomienok pamätníkov, alebo z popisov z pera literárnych osobností, medzi inými aj Boženy Němcovej, ktorá sa zamerala predovšetkým na jeho charakterové vlastnosti.
Narodil sa 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši. Od roku 1842 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde sa spoznal s Ľudovítom Štúrom. Bol jeden z prvých (1843), ktorí písali básne v Štúrovej slovenčine. Podobne, ako mnohí iní študenti, aj on na protest proti odvolaniu Ľudovíta Štúra odišiel v roku 1844 z lýcea. Pri tejto príležitosti vznikla báseň Duma bratislavská. Vrátil sa do Liptovského Mikuláša a prispel k založeniu spolku Tatrín. Slávnou je báseň venovaná slobode Jarná pieseň. Nezabudnuteľné sú jeho básne o zbojníkoch sústredené v zbierke pod názvom Výlomky z Jánošíka. Samotného Juraja Jánošíka študoval v súdnych spisoch, prešiel sa v jeho stopách. Istý čas, po roku 1845, bol jeho život opradený legendami. Doslova sa túlal Slovenskom, a jeho púť pokračovala až do Srbska a Chorvátska. Za organizovanie ľudových protestov bol v roku 1848 uväznený v Šahách aj v Pešti, a odsúdený na trest smrti. Neskôr mu trest zmenili na mučenie a po niekoľkých mesiacoch ho pustili. Žalár a sklamania z revolučného neúspechu mu boli inšpiráciou na napísanie básne Šahy.
Pred uväznením pracoval v advokátskej kancelárii. V porevolučných rokoch pôsobil v štátnej správe, aj na súde v Zlatých Moravciach. Z manželstva s Máriou Polexínou Modrányiovou mal troch synov a dcéru. Tá sa narodila v Čadci. V období rokov 1854 až 1858 totiž pracoval na miestnom Slúžnovskom úrade, ale v tomto období sa výrazne v oblasti kultúry neprejavoval. Zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach na následky nákazy týfusom. O mieste jeho posledného odpočinku sa vedú dohady. Niektoré názory spochybňujú presun jeho skutočných pozostatkov na Národný cintorín v Martine a miestny hrob považujú len za symbolický. Pôvodný hrob v Zlatých Moravciach spustol , čo mohlo viesť k nesprávnej identifikácii. Jeho rodný dom stojí v Liptovskom Mikuláši na námestí v blízkosti múzea.
Autorom návrhu je Adrian Ferda.
Portrét Janka Kráľa je spracovaný podľa dobovej kresby. Popri zobrazených reáliách ako mesto Liptovský Mikuláš a panorámou Liptovskej krajiny sa na motíve nachádzajú spevavé vtáky, ako symbol romanticko-poetickej inšpirácie, takisto aj po ľavej strane je personifikovaná slovenská poézie v podobe mladej devy s kyticou a kvetmi vo vlasoch.

Euro Souvenir JANKO KRÁĽ
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 10.4.2022
Miesto predaja: INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš
Námestie mieru 1 (OC Central, pri vstupe do historického centra), Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk