flag-sk flag-en

Pripravované predaje


levoca

objavujte

rio

zsr

kostka

bystrianska

mmm

Zobraziť viac...

Nové vydania


levoca

objavujte

rio

dukla

besenova

zsr

bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
LEVOČA

levoca

V poradí už tretie vydanie mesta Levoča sa pripravuje do predaja. Každé z vydaní zobrazovalo pamätihodnosti tohto historického a na pamiatky bohatého mesta. Na novom vydaní je vyobrazená dominanta Baziliky sv. Jakuba v Levoči – najvyšší neskorogotický drevený krídlový oltár na svete z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Euro Souvenir LEVOČA
Náklad: 10 000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 1.12.2023
Miesto predaja:
Informačná kancelária mesta Levoča,
Námestie Majstra Pavla 58 (budova kina)
www.ik.levoca.eu