flag-sk flag-en

Pripravované predaje


sokol

sabinov

kostol

nosic

gbely

vlkolinec-razba

demanovska

dubnica

Zobraziť viac...

Nové vydania


eu-20

sabinov

chudik

kostol

nosic

prilba

sokol

ksk

chemosvit

dubnica

gbely

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
MOČENOK

mocenok

Močenok je historická obec, o ktorej sa prvá písomná zmienka datuje do roku 1113, kedy sa spomína v Zoborskej listine. Archeologické nálezy však dokazujú, že miesto, kde obec leží bolo obývané už v staršej dobe kamennej. Historický význam obce sa spája najmä s menom prvého slovenského svätca sv. Gorazda, žiaka svätých Cyrila a Metoda, ktorého rodisko je práve v Močenku, časti Gorazdov.
Teraz je Močenok ležiaci medzi Nitrou a Šaľou obcou spĺňajúcou všetky atribúty moderného sídla.
0 Euro Souvenir bude vydaný pri príležitosti blížiaceho sa 910. výročia prvej písomnej zmienky o obci a zároveň 30. ročníka celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa koná práve v čase jej vydania.
Na 0 Euro Souveníry sú zobrazené dve z najvýznamnejších sakrálnych pamiatok obce – kostol sv. Klimenta, pápeža a mučeníka a budova terajšieho kultúrneho strediska, predtým Kláštora dcér kresťanskej lásky Vincentiek. Významné miesto tu má aj socha sv. Gorazda nachádzajúca sa v centre obce a zvonica kaplnky v Gorazdove symbolizujúca bohatú históriu obce.

Euro Souvenir MOČENOK
Náklad: 5 000 ks
Cena: 3,- €
Začiatok predaja: 18.7.2022
Miesto predaja:
-Klientske centrum obecného úradu, Sv. Gorazda 629, Močenok
-Knižnica Močenok, Školská 1690, Močenok
-možnosť mailovej objednávky na: podatelna@mocenok.sk

Podmienky predaja:
-čísla do 100: nebudú v predaji
-čísla od 101 do 500: max 1 ks/os bez možnosti výberu čísla
-čísla od 501 do 1 000: max 10 ks/os bez možnosti výberu čísla
-ročníkové čísla od 1920 do 2022 max. 1 ks/os s možnosťou výberu
-ostatné čísla bez predajného limitu na osobu

Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja a v priebehu predaja upraviť podmienky predaja.

Informácie vyššie uvedené sú len informatívneho charakteru a Euro Souvenir Slovensko nenesie zodpovednosť za ich zmenu zo strany predávajúceho. O aktuálnych podmienkach je potrebné sa informovať priamo u predajcu.