flag-sk flag-en

Pripravované predaje


mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

dudince

Zobraziť viac...

Nové vydania


ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

ba-v8

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM

ssm-v3

Stredoslovenské múzeum v spolupráci s oddelením kultúry Banskobystrického samosprávneho kraja a so spoločnosťou NUNOFIA pri príležitosti otvorenia novej stálej expozície Tranzithistory pripravil pokračovanie série svojich 0 Euro Souvenirov.
Okrem objektu Thurzovho domu samotného sa na motíve nachádza aj socha Stredovekého baníka od známeho slovenského sochára a akademického maliara Vladimíra Kompánka. Dokonalé umelecké prevedenie oslovilo návštevníkov už na výstave k 700. výročiu založenia mesta pod Urpínom v roku 1955. Socha baníka vo výške 135 centimetrov v dobovom oblečení na štvorcovom podstavci je vyrobená z patinovanej sadry. Svoje dominantné postavenie získala aj v pripravovanej novej stálej expozícii Tranzithistory.
Thurzov dom patrí k významným architektonickým pamiatkam Banskej Bystrice. Už celé stáročia je súčasťou hlavného námestia a historického jadra mesta, ktoré bolo v roku 1955 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Významné historické postavenie si Thurzov dom vyslúžil v spojení s osobnosťou Jána Thurza, betlanovského rodáka a krakovského podnikateľa. V rokoch 1495 - 1548 v dome sídlila významná Thurzovsko - fuggerovská banská spoločnosť. Počas Slovenského národného povstania bol dom zasiahnutý nevybuchnutou nemeckou leteckou bombou. Po vojne mala nasledovať z dôvodu značného poškodenia dokonca úplná asanácia. Jeho osud sa našťastie podarilo zvrátiť a dom zachrániť. Od roku 1958 v ňom má sídlo dnešné Stredoslovenské múzeum, vtedy Krajské vlastivedné múzeum, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj. Počas posledných rokov prešiel Thurzov dom vďaka prostriedkom z BBSK najväčšou novodobou rekonštrukciou od podzemia, fasád až po kompletnú zmenu podoby svojho interiéru, kde si našla svoje miesto, okrem vynovených výstavných priestorov, napr. nová stála expozícia Tranzithistory.
Tá vizuálne príťažlivou formou prevedie návštevníka históriou Banskej Bystrice a okolia. Thurzov dom je tak už desaťročia nositeľom historického odkazu pre ďalšie a ďalšie generácie Slovákov a všetkých obyvateľov našej krásnej a na dejiny bohatej krajiny.

STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 25.6.2022
Miesto predaja: THURZOV DOM, Námestie SNP, Banská Bystrica