flag-sk flag-en

Pripravované predaje


bystrianska

mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

Zobraziť viac...

Nové vydania


bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
TRENČÍN

trencin

Mestská veža v Trenčíne v minulosti slúžila ako hlavný vstup do mesta z južnej strany. Práve cez ňu prichádzali do Trenčína významné návštevy, ale aj prípadní nepriatelia. Vežu, ktorá je pravdepodobne staršia ako samotné mestské hradby, nazývali aj Dolná brána či Turecká veža. Až do výstavby jezuitského (dnes piaristického) kostola bola najvyššou stavbou na námestí. Meria 32 metrov a má šesť podlaží.

Euro Souvenir TRENČÍN
náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 23.4.2022
Miesto predaja: Kultúrno-informačné centrum Trenčín (Kic Trenčín), Mierové námestie 9, 911 01 Trenčín,
www.visit.trencin.sk