flag-sk flag-en

Pripravované predaje


mmm

ralf

sberatel

bojnice-v4

love-card-snp

bb-v3

dudince

Zobraziť viac...

Nové vydania


ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

bojnice-v4

tatralandia

mmm

dukla

besenova

kostka

ba-v8

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
TRNOVEC NAD VÁHOM

trnovec

Obec Trnovec nad Váhom leží na ľavom brehu Váhu vo východnej časti Podunajskej nížiny. Chotár obce sa rozprestiera na riečnych nivách s priečnymi valmi. Má prevažne rovinatý povrch, v severovýchodnej a východnej časti sa nachádzajú pieskové duny, ktoré mierne prevyšujú okolitý terén. Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v Zoborskej listine z r. 1113, ale archeologický výskum odkryl doklady osídlenia katastra obce už zo staršej doby bronzovej, ako aj staršej a mladšej doby železnej.
Medzi pamätihodnosti našej obce patrí predovšetkým rímskokatolícky kostol Premenenia Pána, ktorý bol postavený a slávnostne vysvätený v roku 1725. Napriek tomu, že bol postavený v období vrcholného baroka, jeho dnešná vonkajšia podoba nemá žiadne znaky tohto obdobia. Súčasnú podobu kostol dostal počas rozsiahlej prestavby v roku 1911, ktorá bola uskutočnená v štýle pseudoklasicizmu.
Ďalšou pamätihodnosťou je zvonica. Zaujímavosťou je, že prvé dve podlažia zvonice boli vybudované v druhej polovici 18. storočia a tretie podlažie bolo pristavané po prvej svetovej vojne. Zvonica sa nachádza v centre obce a samospráva obce požiadala o jej zápis do evidencie národných kultúrnych pamiatok.
Treťou pamätihodnosťou je budova, pôvodne šľachtická kúria prestavaná pravdepodobne v r. 1893 na sídlo Družstva proti záplavám na ľavom brehu Váhu, neskôr bola vlastníctvom cirkvi a používala sa ako rímskokatolícky farský úrad. Táto budova je dnes vlastníctvom Obce Trnovec nad Váhom.

TRNOVEC NAD VÁHOM
Náklad: 5 000 ks (4 000 ks nový dizajn, 1 000 ks nový dizajn s prítlačou Anniversary)
Miesta predaja: Trnovec nad Váhom
Cena: 3,- €