flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
Východoslovenské múzeum v Košiciach

vsm-v3 vsm-v4

Počiatky Východoslovenského múzea ako 150 ročnej kultúrnej inštitúcie siahajú do druhej polovice 19. storočia, kedy sa z uvedomelej myšlienky stala skutočnosť. Iniciátorom myšlienky založiť inštitúciu, ktorá by sa starala o záchranu pamiatok z Košíc a okolia bol Dr. Imrich Henszlmann. Jeho vznešený úmysel sa stal skutočnosťou v roku 1872, kedy sa z iniciatívy a po dlhom úsilí bratov Klimkovičovcov (Klimkovicsovcov) a Viktora Miškovského (Myszkovského) podarilo v Košiciach založiť Hornouhorský muzeálny spolok (Felsőmagyarországi múzeum egylet). Ustanovujúca schôdza spolku sa konala 27. októbra 1872 v Košiciach.
Prvým sídlom Hornouhorského múzea bola budova bývalého hostinca „U zlatej hviezdy“ (dnes už neexistujúca budova stála na súčasnej Hlavnej ulici č. 76 v Košiciach). Hlavný cieľ spolku sa napĺňal od počiatku. Medzi prvé zbierky, ktoré spolok získal patrili zlaté, strieborné a medené mince, papierové platidlá, hodinky, listiny, mapy, knihy, rytiny, nábytok, cechové truhlice, porcelán, rozličné bronzové, cínové, medené, kameninové, drevené nádoby, pečatidlá, sošky, šperky, meče, pištole, hudobné nástroje, minerály, preparáty zvierat a atď. Najväčší rozmach spolku nastal práve po jeho založení. Za prvé dva roky vlastnil Hornouhorský muzeálny spolok neuveriteľných 14 016 kusov zbierkových predmetov. Medzi prvých darcov patrili najmä osobnosti spoločenského života, kultúrne uvedomelí Košičania, cirkevní hodnostári, ako aj inštitúcie a spolky. Z písomných záznamov vieme, že prvým darcom z 12. decembra 1872 bol František Pulszky, riaditeľ Národného múzea v Budapešti.
Za 150 rokov nepretržitého fungovania Východoslovenské múzeum spravuje vyše pol milióna zbierkových predmetov, má na konte tisíce zaujímavých výstav a podujatí, množstvo zreštaurovaných zbierok a takisto nemálo spokojných návštevníkov.
Pri svojom 150. výročí založenia si Východoslovenské múzeum pre svojich návštevníkov pripravilo mnoho podujatí a prekvapení. Jedným z nich je aj výstava „Dary a darcovia“, ktorej cieľom je poukázať aj na dôležitosť ušľachtilého činu darovania, ktorá múzeum sprevádza od jeho počiatkov.

Euro Souvenir VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
EEAP 2022-3, EEAP 2022-4
Náklad: 2 x 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 7.5.2022
Miesto predaja: Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, Košice
www.vsmuzeum.sk