flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, PÁLFFYHO PALÁC

biatec

Nové vydanie Euro Souveníru vychádza pri príležitosti otvorenia novej stálej expozície BIATEC. Keltská mincovňa. Expozíciu pripravila Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave, s cieľom prezentovať verejnosti miestne kultúrne dedičstvo keltskej civilizácie prostredníctvom vizuálnych príbehov.

Na území Bratislavy sa našlo od 18. storočia 7 pokladov zlatých a strieborných mincí, statérov, drachiem, didrachiem, tetradrachiem, obolov a veľké množstvo ojedinelých nálezov mincí. Výskum na Panskej ul. 19 priniesol významný objav, a to nálezy, dôkazy potvrdzujúce činnosť keltskej mincovne práve v týchto miestach. Bratislavskí Kelti boli výnimoční tým, že okrem rôznych obrazových motívov a symbolov, väčšinou náboženského a mytologického charakteru, nechali na minciach vyraziť aj nápisy. Tieto sú zároveň najstarším svedectvom použitia latinského písma – kapitály – na našom území. Poznáme celkove 16 nápisov na najväčších strieborných minciach tzv. tetradrachmách, ktoré môžu byť podľa jazykovedných analýz osobnými menami vládcov a panovníkov.

Najčastejší je nápis B I AT E C , podľa neho dostali názov „biateky“. Nenechajte si ujsť toto jedinečné spojenie mincí a bankoviek.

GALÉRIA MESTA BRATISLAVY, PÁLFFYHO PALÁC
BIATEC. Keltská mincovňa, Panská 19
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,-
Miesto predaja: Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava
Termín predaja: 26.11.2022
Autorka fotografie v motíve: Lea Lovíšková
Na fotografii: Poklad keltských mincí z Bratislavského hradu z roku 2009
Organizátori: Galéria mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave
Partneri: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Bratislava Tourist Board
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky