flag-sk flag-en

Pripravované predaje


levoca

objavujte

rio

zsr

kostka

bystrianska

mmm

Zobraziť viac...

Nové vydania


levoca

objavujte

rio

dukla

besenova

zsr

bystrianska

ralf

dudince

lehota

bystrica-v3

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
EXPRESNÁ DOSTAVNÍKOVÁ POŠTA

posta

1. októbra 1823 bola otvorená trasa Expresnej dostavníkovej pošty z Viedne do Bratislavy. Z hľadiska doby, šlo o mimoriadne dôležitú udalosť pre hospodársky a kultúrny rozvoj. Dostavníková pošta ako nástroj prevozu poštových zásielok, výmeny informácií, ako aj nástroj využiteľný pre politické a obchodné účely, využívala konský záprah na špeciálne upravených vozoch. Tie boli skonštruované tak, aby ich odpruženie a konštrukcia zvládali na mnohých úsekoch nespevnené a neudržiavané vozovky. Záprah tvorený štyrmi až šiestimi vybranými koňmi zvládal cestu do Bratislavy v rámci šiestich hodín. Šlo pritom o tretiu trasu, ktorú Viedeň zaviedla po úspechu pri zriadení trasy do Brna a Prahy.

Priemyselná revolúcia neobchádzala ani Rakúsko-Uhorsko a habsburskú monarchiu. Rozmach hospodárstva, technologický a priemyselný pokrok, ale aj potreba rýchlejšej komunikácie začiatkom 19. storočia vyústili do potreby rýchlejšieho a pravidelného systému prepravy, ale aj distribúcie informácií v rámci monarchie. Práve Expresná dostavníková pošta trasy Vienna – Pressburg od roku 1823 tvorila významný míľnik v spájaní a modernizácii. Ako expresná linka bola priama, bez zastávok a na svojej trase mala dôležité postavenie a prednosť v jazde. V roku 2023 si tak pripomíname 200 rokov od založenia linky Expresnej dostavníkovej pošty Vienna – Pressburg (Viedeň – Bratislava).

Autorom návrhu je Adrian Ferda.

Euro Souvenir EXPRESNÁ DOSTAVNÍKOVÁ POŠTA
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: v príprave
Miesto predaja: v príprave