flag-sk flag-en

Pripravované predaje


BA-dotlac

ochtinska

separ

kroner

ander

levoca

objavujte

Zobraziť viac...

Nové vydania


nbs

strecno

betliar

cachtice-v3

zilina-v5

kroner

separ

ochtinska

demanovska

pisancin

levoca

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
LIPTOVSKÉ MÚZEUM

liptovske-muzeum-01 liptovske-muzeum-02

Liptovské múzeum - Expozície, výstavy a podujatia v sídelnej budove Liptovského múzea v Ružomberku ponúkajú návštevníkom jedinečný priestor na spoznávanie prírody i minulosti, na neformálne vzdelávanie , na kultúrny zážitok i na trávenie voľného času. Stále expozície prezentujú návštevníkovi komplexný obraz o prírode Liptova, ako aj o histórii celého regiónu. Vo veľkej výstavnej sále sa každoročne uskutočňuje viacero výstav. Súčasťou je aj niekoľko národných a medzinárodných prehliadok umeleckej fotografie, tradične spájanej s tvorivým autorským zázemím Ružomberka a inštitúciou Liptovského múzea. V sídelnej budove sa pravidelne uskutočňujú aj prednášky pre verejnosť, na ktorých kurátori múzea predstavujú zaujímavé zbierkové predmety.

Liptovské múzeum (zakladatelia) - Do dejín slovenského, ale najmä liptovského, múzejníctva sa výrazným spôsobom zapísala súrodenecká dvojica bratov Artúra a Júliusa Kürtiovcov. Kürtiovci bývali v bývalej Madočániovskej kúrii, kde rodina prevádzkovala krčmu. V jej podkroví a prístavbe boli priestory prvého súkromného múzea v Ružomberku. Bratia sa od útleho detstva venovali zberateľstvu, ktoré prerástlo do celoživotnej vášne. Arthur prácu v múzeu organizoval a usmerňoval, Július bratove smernice realizoval a venoval sa drobnej práci. Arthur sa narodil v Ružomberku a študoval na miestnych gymnáziách, neskôr na lekárskych fakultách univerzít v Budapešti a Viedni. Po ukončení štúdia sa vrátil domov, kde sa usadil a ďalej pôsobil ako mestský a praktický lekár. Július po gymnaziálnych štúdiách sa rozhodol študovať právo na univerzite v Budapešti, ale kvôli rodinným dôvodom nakoniec štúdiá neukončil a venoval sa práci v rodinnom obchode v Ružomberku. Začiatkom 20. storočia sa bratia vrátili k myšlienke založenia múzea a pokračovali v zberateľskej činnosti. Táto snaha nakoniec vyústila v roku 1912 do založenie Liptovskej muzeálnej spoločnosti.

LIPTOVSKÉ MÚZEUM / LIPTOVSKÉ MÚZEUM (ZAKLADATELIA)
Náklad: 2 x 5000 ks
Cena: 3,- € / ks
Termín predaja: september 2022
Miesto predaja: Liptovské múzeum v Ružomberku