flag-sk flag-en

Pripravované predaje


sokol

sabinov

kostol

nosic

gbely

vlkolinec-razba

demanovska

dubnica

Zobraziť viac...

Nové vydania


eu-20

sabinov

chudik

kostol

nosic

prilba

sokol

ksk

chemosvit

dubnica

gbely

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
Euro Souvenir MOJMÍROVA BAŠTA – rozhľadňa na Ostrom vrchu v Gbeloch

gbely

Občianske združenie GBELSKÍ STRÝCI 17. júna 2023 slávnostne uviedlo do života rozhľadňu Mojmírova bašta v katastri mesta Gbely v lokalite Ostrý vrch. Bola postavená bez štátnej podpory a zdrojov EÚ, za podpory občanov, miestnych podnikateľov, mesta Gbely a obetavosti členov a priateľov o. z. GBELSKÍ STRÝCI. Projektantom je v jednej osobe architekt, sochár Stanislav Mikovčák.
Mojmírova bašta má historické spojenie s pojmami EgBell, Mojmír a Bašty.
EgBell v preklade z jazyka Kumánov znamená Ostrý vrch. Je veľmi pravdepodobné, že na Ostrom vrchu jednotky Kumánov boli usadené. Názov EgBell sa používal za Rakúsko – Uhorska a je základom názvu mesta Gbely.
Mojmír I. bol veľkomoravské knieža, ktorý pripojením Nitrianskeho Pribinovho kniežatstva okolo roku 833 vytvoril nový štátny útvar Veľká Morava. Je reálny predpoklad, že Kopčiansko – Mikulčická aglomerácia na rieke Morava bola sídlom Mojmíra I.
Bašty je lokalita pod Mojmírovou baštou smerom na západ, samotný názov je dôkazom sídla obranných a pozorovacích pozícií.
Mojmírova bašta poskytuje mimoriadne dobré výhľady, môžeme pozorovať napríklad Pavlovské vrchy, Lednicko – Valtický areál s Minaretom, Dolno – Moravský úval, pri priaznivej viditeľnosti hrad Branč, Štefánikove Bradlo a Alpy v Rakúsku. Stala sa vychádzkovým, oddychovým miestom evidovaným v turistických mapách.
Mojmírova bašta tým, že je previazaná na históriu a veľmi dobre geograficky umiestnená vychováva a vzdeláva, hlavne mládež.

Euro Souvenir MOJMÍROVA BAŠTA - GBELY
Náklad: 5000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: v príprave