Pripravované predaje


antropoid

sv-anton

hlohovec

vsm-v4

vsm-v3

Zobraziť viac...

Nové vydania


Zobraziť viac...

Euro Souvenir bankovky
Východoslovenské múzeum

vsm-v3 vsm-v4

Predaj Euro Souvenir vydaní Východoslovenské múzeum v Košiciach – 150. výročie založenia bude len priamy. Východoslovenské múzeum v Košiciach nebude prijímať žiadne telefonické a e-mailové objednávky. Viac informácií na www.vsmuzeum.sk a na FB profile Východoslovenského múzea.

Euro Souvenir VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH - 150. výročie založenia
EEAP 2022-3, EEAP 2022-4
Náklad: 2 x 5000 ks (z toho 500 ks reprezentačné vydanie)
Cena: 3,- €
Limitované a číslované reprezentačné vydanie 500 kusov (čísla 101 – 600)
Cena: 15,- €
Termín predaja: 7.5.2022
Miesto predaja: Hlavná účelová budova VSM, Námestie maratónu mieru 2 v Košiciach
Začiatok predaja: od 9:00
Spôsob predaja: osobný predaj
Predajný limit:

reprezentačné vydanie - 2 ks/osoba
čísla do 1000 – 2 ks/osoba
ročníkové čísla (1900-2022) – 1 ks/osoba
ostatné čísla sú bez predajného limitu na osobu

Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.
Predajca si vyhradzuje právo v priebehu predaja upraviť podmienky predaja.

Informácie vyššie uvedené sú len informatívneho charakteru a Euro Souvenir Slovensko nenesie zodpovednosť za ich zmenu zo strany predávajúceho. Pre overenie aktuálnych informácií o podmienkach predaja sledujte oficiálnu web stránku Východoslovenského múzea v Košiciach www.vsmuzeum.sk, prípadne kontaktujte priamo predajnú lokalitu.