flag-sk flag-en

Pripravované predaje


spissky-v2

capek

podhajska

tatry-v3

syslovisko

bojna

chudik

vyrocie

lovecard

Zobraziť viac...

Nové vydania


demanova

spissky-v2

kolarovo

capek

tatry-v3

podhajska

syslovisko

bojna

eu-20

sabinov

chudik

Zobraziť viac...

0 Euro Souvenir
BANSKÁ BYSTRICA – BUDOVA SÚDU

banska

Secesná budova Zemského súdu v Banskej Bystrici, známa tiež aj ako Sedria, je národnou kultúrnou pamiatkou z konca 19. storočia a súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie. Postavili ju v roku 1896 počas stavebného boomu na Skuteckého ulici a od počiatku bola projektovaná ako dôležitá súdna budova s väznicou. Do užívania sa dostala koncom roka 1898. Medzi najvýznamnejšie vzácnosti budovy patrí hlavná pojednávacia miestnosť, ktorá si od výstavby zachováva svoju klenbovú architektúru so zdobeným stropom, a tiež veža s hodinami. Hodiny, ktoré boli celé desaťročia pýchou budovy súdu, zostrojil majster Michal Stollman zo Španej Doliny. Ten pochádzal zo slávnej kováčskej rodiny a jeho bratom bol profesor Andrej Stollmann. Počas II. svetovej vojny tu sídlilo Povereníctvo SNR pre pravosúdie a československý vojenský súd. V roku 2006 Sedria podstúpila rozsiahlu rekonštrukciu, pri ktorej sa počas piatich rokov prác zmodernizovali všetky interiéry, rozvody a výťahy. Ako úradná budova disponuje bezbariérovým prístupom. Rozšírili tiež jej priestorovú kapacitu o priestory v podkroví. Tie sú presvetlené architektonicky modernejšími vikiermi. Po rekonštrukcii sa do budovy presťahovali všetky úseky krajského súdu, ktoré predtým sídlili rozdelené na iných adresách.
Skuteckého ulica bola koncom 19. storočia určená na výstavbu úradných a reprezentatívnych budov. Pôvodne sa v jej lokalite nachádzal predtým asanovaný gotický kostol sv. Ducha a cirkevný cintorín. Postupne na ulici okrem secesného súdu postavili budovy žandárske stanice, chlapčenskej meštianky, Vyššej odbornej školy, Obchodnej a priemyselnej komory a ďalšie stavby vrátane niekoľkých meštianskych domov. Zaujímavosťou je, že jej trvalí obyvatelia boli z úradných dôvodov nútení meniť na dokladoch ulicu niekoľkokrát. Pre blízke Kasárne niesla v minulosti názor Kasárenská, od roku 1896 ju mapy uvádzali ako Deák Ferencz utca a po vzniku ČSR sa zbavila maďarského názvu novším názvom Súdobná. Za Slovenského štátu ju pohotovo premenovali na Hitlerova, kým po vojne vzápätí na Stalinova ulica, než potom istý čas niesla ďalší názov ulice Obrancov mieru. Po stránke architektúry a významu je reprezentatívnou ulicou a pýchou mesta dodnes.

Autorom návrhu je Michal Ďurica - kresliar samouk. Ku kresleniu inklinoval už v detstve, ale k štúdiu problematiky sa nedostal. V rámci svojho projektu Čarbanice.art sa primárne venuje kresleniu architektonicky zaujímavých stavieb, budov a kostolov. Vo svojej tvorbe používa hlavne veľmi tenké markery a ceruzky. Tvorí pre vlastné potešenie, aj na zakázku. Jeho kresby majú svojich majiteľov v rôznych krajinách sveta.

Euro Souvenir BANSKÁ BYSTRICA
Náklad: 5 000 ks
Cena: 3,- €
Termín predaja: 28.4.2022 od 8:30
Miesto predaja: predajný priestor v hodinovej šikmej veži, námestie SNP, Banská Bystrica
Ďalšie dni bude predaj pokračovať: Informačné centrum Banská Bystrica, Námestie SNP 1 (budova historickej radnice), Banská Bystrica